Használati feltételek

Használati feltételek

Használati feltételek
 

 1. A használati feltételek elfogadása
 2. A feltételek módosítása
 3. Titoktartási szabályzat
 4. Jogi nyilatkozatok
 5. Regisztráció
 6. Közreműködő
 7. Felelősségkorlátozás
 8. Harmadik fél tartalom / szoftver
 9. Szerzői jog és védjegy
 10. Tulajdonjogok a weboldalon
 11. U.S. szerzői jogsértések bejelenése
 12. Kártérítés és felmentés
 13. A weboldal lezárása
 14. Philips termékek
 15. A „biztonságos kikötő” nyilatkozat az 1995-ös Private Securities Litigation Reform Act szerint
 16. Viták rendezése
 17. Részleges érvénytelenség
 18. Joglemondás feltételei
 19. Főcímek

Használati feltételek

 

A jelen weboldalt (“weboldal”) a Philips Magyarország Kft, Alíz u. 3. B épület 4. emelet, 1117 Budapest, Magyarország (“Philips”) bocsátja rendelkezésére.

 

Az alábbi Használati feltételek szabályozzák a jelen weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit. Továbbá a jelen weboldal részét képező, illetve azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra vagy információkra (a „Tartalom”), valamint a felhasználó által feltöltött, benyújtott és / vagy a weboldalon publikált egyes tartalmakra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a „Felhasználói tartalmak”), illetve a jelen weboldalon keresztül történő tranzakciókra, egyéni feltételek és kondíciók vonatkozhatnak. Az ilyen jellegű egyéni feltételek a jelen Használati feltételek mellett vannak érvényben, illetve felülírhatják a jelen Használati feltételeket, azonban csak és kizárólag ott, illetve olyan mértékben, ahogy az kifejezetten részletezésre került.

1. A használati feltételek elfogadása

 

A jelen weboldal megnyitásával vagy használatával jogilag kötelező erejűnek fogadja el a Használati feltételeket, illetve minden az ebben foglalt, vagy hivatkozott feltételt és kondíciót, valamint bármely más olyan feltételt és kondíciót, amely a jelen weboldalon rögzítésre került. Amennyiben NEM fogadja el ezeket a feltételeket, NE lépjen be, illetve ne használja ezt a weboldalt.

2. A feltételek módosítása

 

A jelen Használati feltételeket a Philips bármikor módosíthatja. Az ily módon módosított Használati feltételek, azok nyilvánosságra hozatalával lép hatályba. Ezen nyilvánosságra hozatalt követően a weboldalra való folytatólagos belépés vagy annak használata a változtatások elfogadásának minősül. Tanácsos bármely vonatkozó feltétel és kondíció rendszeres időközönkénti áttekintése. Más Philips weboldalak saját Használati feltételekkel rendelkezhetnek, amelyek azon weboldalakra vonatkoznak.

 

Philips fenntartja annak jogát, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, akár a weboldal, akár a Tartalom szolgáltatását beszüntesse, illetve, hogy ezekkel kapcsolatban változtatásokat, frissítéseket hajtson végre. Philips fenntartja azon jogát is, hogy saját belátása szerint, azonnali hatállyal, értesítés nélkül és bármely okból kifolyólag bármikor korlátozza, elutasítsa vagy megszüntesse bármely személy weboldal hozzáférési jogát, illetve a weboldal bármely részéhez való hozzáférést.

3. Titoktartási szabályzat

 

A weboldalon keresztül vagy azzal összefüggésben összegyűjtött személyes adatok csak a Philips Titoktartási szabályzatának megfelelően kerülnek felhasználásra, és a jelen Használati feltételek a jelen weboldalon publikálásra került, Titoktartási szabályzata hatálya alá esnek.

4. Jogi nyilatkozatok

 

A WEBOLDALON ELÉRHETŐ MINDEN INFORMÁCIÓHOZ (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, SZÖVEG, KÉP, GRAFIKA, LINKEK, ÉS EGYÉB MÁS ANYAGOK) VALÓ HOZZÁÁFÉRÉST „AHOGY VANNAK”, ILLETVE „AMINT ELÉRHETŐEK” BIZTOSÍTJUK . PHILIPS, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALATAI, PARTNEREI, LICENCET ADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZÚTON, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKIG , KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK BÁRMELY AKÁR KIFEJEZETT AKÁR BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY GARANCIÁT, , BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, VAGY A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A FELELŐSSÉGET A TARTALMAKÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKÉRT. Sem a Philips, sem pedig leányvállalatai, kapcsolt vállalatai, partneri, licencet adói vagy beszállítói nem szavatolják vagy állítják, hogy (i) a jelen weboldal kielégíti az Ön igényeit, (ii) a jelen weboldal működése szünet nélküli, aktuális, biztonságos, vagy hibamentes lesz, (iii) a weboldal használatából nyert eredmény (beleértve bármely a weboldalon fellelhető információt és anyagokat) helyes, teljes, pontos és megbízható lesz, illetve más módon kielégíti az Ön igényeit.

 

Ez egy nyilvános weboldal. Az Ön által a weboldalra feltett Felhasználói tartalom bizalmas kezelését Ön nem várhatja el. Ne jelentessen meg bizalmas információt.

 

Philips, illetve leányvállalatai, kapcsolt vállalatai, partnerei, licenc adói és beszállítói nem vállalnak felelősséget az Interneten, a hálózaton vagy a szerveren bekövetkező megszakításokért vagy megsemmisítésekért és nem garantálják, hogy a szolgáltatások, amelyek elérhetővé teszik a jelen weboldalt, illetve a Philips által küldött elektronikus kommunikációk vírusmentesek vagy mentesek bármely más káros elemtől.

 

Bármely a jelen weboldal használata során letöltött vagy más módon megszerzett anyag megszerzése a felhasználó döntése és felelőssége. Kizárólag a felhasználó felel minden a számítógépes rendszert ért olyan károsodásért vagy adatvesztésért, amely ilyen anyagok letöltése okozott.

5. Regisztráció

 

A weboldal bizonyos részeihez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók és jellemzők használata szükségessé teheti a felhasználónak közreműködőként történő regisztrálását. Ez a regisztráció ingyenes.

Amikor beregisztrál egy egyedi felhasználónevet vagy „kezelőt” kell választani és egy jelszót, illetve egy egyedi, érvényes, jelenlegi és igazolható e-mail címet kell rendelkezésre bocsátani. Ugyanaz a felhasználónév és e-mail cím használata nem megengedett, tehát, ha a megadott név és cím már használatban van, akkor egy másikat kell választania. E-mail formájában a regisztrált információkat visszaigazoljuk. Amennyiben ez a visszagazolás bármely okból kifolyólag nem oldható meg, a hozzáférése vagy felhasználási területek, funkciók vagy tulajdonságok, amelyekhez regisztráció szükséges elutasításra vagy törlésre kerülhetnek. A regisztráció azonnali aktualizálása szükséges annak pontosan és aktuálisan tartásához. A jelszó titkosságának fenntartása egyedül a felhasználó felelőssége. Fenntartjuk annak jogát, hogy abban az esetben, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy a választott felhasználónév trágár, illetlen, sértő vagy más módon helytelen a felhasználónevet megváltoztathatjuk, a weboldalra feltöltött tartalmat törölhetjük, illetve visszautasítathatjuk, vagy törölhetjük a regisztrációt. A számítógépéhez való hozzáférés korlátozása úgyszintén a felhasználó felelőssége. A felhasználó korlátlan felelősséget vállal minden az ő számlája, felhasználóneve és / vagy jelszava felhasználásával végzett tevékenységért, amely esemény a cselekvésének, mulasztásának vagy hanyagságának eredménye. Amennyiben tudomására jut bármely gyanús vagy felhatalmazás nélküli esemény a számlájával, felhasználónevével és / vagy jelszavával kapcsolatban, vállaja, hogy e-mail útján azonnal kapcsolatba lép velünk www.philips.hu/siteowner/index.page. Saját belátásunk szerint a regisztrációt kitilthatjuk bármely egyedi e-mail szolgáltatásból vagy ISP-ből.

6. Közreműködő

 

A Felhasználói tartalomnak a weboldalra történő feltöltésével kijelenti, hogy a tartalom alkalmas, konstruktív és releváns lesz, valamint nem tartalmaz olyan elemet, amely jogellenes lehet vagy más módon közlésre alkalmatlan, beleértve, de nem kizárólag olyan elemet, amely (1) rágalmazó vagy sértő lehet más természetes vagy jogi személyre nézve, 2) kárt okozhat valamely személynek, vagy értéktárgyban vagy más módon rágalmaz, illetve zaklat bármely személyt vagy szervezetet, (3) bárki jogát sértheti (beleértve a magántitokhoz való jogot és a nyilvánosság jogát), (4) pornográf, trágár, gyalázkodó, vulgáris, helytelen vagy fenyegető, 5) kulturálisan, etnikailag vagy más módon megkérdőjelezhető, (6) törvénytelenséget javasol, vagy arra buzdít.

 

A közreműködőnek minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy az anyag feltöltését megelőzően megvizsgálja azt és eltávolítson bármely vírust vagy egyéb fertőző vagy kártékony elemet. A weboldalon szintén tilos lánclevelek, piramis játékok, felmérések és kérelmezések közlése. Továbbá a közreműködőnek tilos a fejlécek meghamísítása vagy a felismerhetőség érdekében elhelyezett jelek, illetve egyéb adatok manipulálása a weboldalunkon keresztül bemutatott Tartalom és /vagy Felhasználói tartalom eredetének, vagy a közreműködő weboldalon történő jelenlétének manipulálása érdekében. Nem zavarhatja, illetve zavarhatja meg weboldalunk működését, szervereit, illetve hálózatát és nem tehet olyan lépést, amely indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhelést jelent az infrastruktúránk szempontjából.

 

Ezúton megerősíti, előadja és garantálja, hogy a weboldalra eljuttatott Felhasználói tartalom nem sérti más tulajdonjogát, beleértve, de nem kizárólagosan szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat vagy bármely egyéb titoktartási kötelezettséget.

 

Ezúton elismeri és nyugtázza, hogy bármely az Ön által a weboldalra eljuttatott ötlet, beadvány, vagy fórum, illetve bármely egyéb Felhasználói tartalom nem esik semmilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog hatálya alá és más Közreműködök által ellenszolgáltatás, illetve az eredetre való utalás nélkül felhasználható.

 

Ezúton egy a világon bárhol felhasználható, visszavonhatatlan, jogdíjtól mentes, nem kizárólagos, allicenszbe adható és átruházható engedélyt ad a Philips, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalatai és partnerei számára, hogy az Ön által feltöltött Felhasználói tartalmat felhasználja, reprodukálja, ebből származó munkát hozzon létre, terjessze, nyilvánosságra hozza és nyilvánosan bemutassa, továbbítsa, illetve publikálja akár a jelen weboldalon, akár bármely más Philips weboldalon, vagy bármely egyéb Philips marketing, illetve PR anyagban, bármely típusú médiában.

 

Kizárólag Önt terheli a felelősség a saját Felhasználói tartalmáért, annak elhelyezésének, bemutatásának és / vagy publikálásának következményeiért. Philips jogosult, de nem köteles, megvizsgálni és ellenőrizni a benyújtást megelőzően és/vagy azt követően a Felhasználói tartalmat. Azonban Ön ezúton elismeri, hogy számunkra lehetetlen az összes Felhasználói tartalom megvizsgálása, illetve ellenőrzése. A Philips, leányvállalatai, kapcsolt vállalatai, partneri licencet adó partnerei, illetve beszállítói semmilyen formában nem vonhatók felelősségre a weboldalon harmadik személyek által nyilvánosságra hozott Felhasználó tartalom pontosságáért, teljességért, minőségéért, illetve érvényességéért.

 

A Philips nem hagy jóvá semmilyen Felhasználó tartalmat, véleményt, javaslatot vagy a Tartalom részét képező tanácsot és a Philips kifejezetten elhárít és kizár minden és bármely a Felhasználói taralommal összefüggő felelősséget.

 

Csak a Philips kizárólagos joga, hogy előzetes bejelentés, illetve hozzájárulás nélkül, bármikor és bármely okból kifolyólag megváltoztasson és / vagy eltávolítson üzeneteket, vagy bármely egyéb Felhasználói tartalmat, amely megkérdőjelezhető, helytelen vagy más módon sérti a jelen Használati feltételeket. Bármely Felhasználót, aki úgy ítéli meg, hogy a feltöltött Felhasználói tartalom megkérdőjelezhető, vagy helytelen arra buzdítunk, hogy a következő a-mail címen www.philips.hu/siteowner/index.page azonnal lépjen a Philips-szel kapcsolatba. Az ilyen bejelentést követően, ésszerű határidőn belül, minden indokolt erőfeszítést megteszünk a szükségesnek ítélt lépések megtétele érdekében. Miután kézi műveletről van szó, kérjük, legyen arra tekintettel, hogy bizonyos Felhasználó tartalmak letörlése vagy módosítása nem történhet meg azonnal.

7. Felelősségkorlátozás

 

PHILIPS VAGY BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATA, KAPCSOLT VÁLLALATA, PARTNEREI, LICENCET ADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, RENDKÍVÜLI, ESETLEGES, VAGY BÁRMELY EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY HOZZÁFÉRHETETLENSÉGÉBŐL, A TARTALOMBÓL VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A PHILIPS FIGYELMEZTETÉST KAPOTT ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, KIVÉVE HA EZT CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A PHILIPS-NEK KÖZVETLENÜL FELRÓHATÓ ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁSA VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGA IDÉZTE ELŐ.

 

Amennyiben Ön olyan országban vagy államban él, amely nem teszi lehetővé az előbb említett kizárást, illetve felelősségkorlátozást, vagy a fenti 4. részben foglalat jogi nyilatkozatokat, az ilyen kizárások, illetve felelősségkorlátozások olyan mértékben vesztik hatályukat, amilyen mértékben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások nem megengedettek. Ebben az esetben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kerülnek alkalmazásra.

8. Harmadik fél tartalom / szoftver

 

A Philips semmilyen módon sem vonható felelősségre egy harmadik fél által üzemletettet a jelen weboldalhoz hyperlink útján kapcsolat oldal tartalmáért, függetlenül attól, hogy azt ahyperlinket a jelen weboldal vagy a Felhasználói feltételekkel összhangban egy harmadik fél hozta létre. A weboldalunkon található kapcsolat, amely egy másik weboldalra vezet át, semmilyen formában sem jelenti a másik weboldal jóváhagyását és nem jelent a másik weboldal pontosságával, aktualitásával, vagy megfelelőségével kapcsolatos ítéletet vagy szavatosságát és a másik weboldal tartalmáért minket semmilyen módon nem terhel felelősség.

 

Bármely a jelen weboldalról vagy azon keresztül elérhetővé vált szoftver szabadalmazott és a vonatkozó licenc megállapodás feltételeinek hatálya alá esik. Hacsak erről a releváns licenc megállapodás másképpen nem rendelkezik, a szoftver csak a végfelhasználók felhasználása céljából vált elérhetővé és a szoftver bármely további másolása, reprodukálása, vagy újraelosztása kifejezetten tilos.

 

AZ ILYEN JELLEGŰ SZOFTVEREK VONATKOZÁSÁBAN BÁRMELY SZAVATOSSÁG CSAK AKKOR HATÁLYOS, HA AZ KIFEJEZETT MÓDON RÖGZÍTÉSRE KERÜLT A VONATKOZÓ LICENC MEGÁLLAPODÁSBAN. A PHILIPS EZÚTON KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMELY EGYÉB AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE BÁRMELY FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN.

9. Szerzői jog és védjegy

 

A Philips, leányvállalati, kapcsolt vállalatai és/vagy partnerei által nyújtott tartalomban található szerzői jog és minden egyéb tulajdonjog, a rendszert működtető és a weboldalon való publikálást lehetővé tévő szoftver, a weboldalon összegyűjtött adatok, a jelen weboldal sorrendje, egymásutánisága és elrendezése mind a Koninklijke Philips N.V. és / vagy partnereink vagy licencet adóinak tulajdona. Minden a Tartalomban fellelhető jog, hacsak nem kifejezetten átadott, fenntartott.

 

PHILIPS a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

 

A PHILIPS és a Koninklijke Philips N.V. illetve leányvállalatainak összes többi bejegyzett védjegye a vállalat fontos vagyontárgya. Ezeknek a védjegyeknek megfelelő használata fontos, és amikor a vállalatunk termékeire, illetve szolgáltatásaira történik utalás a Philips utasításai követendőek. További információ www.ip.philips.com az.

 

A PHILIPS név használata és regisztrációja a vállalatunk kizárólagos joga. Nem regisztrálhat, se nem használhat olyan vállalat nevet, törvénysen bejegyzett nevet, kereskedelmi nevet, domain nevet vagy bármely más nevet, jelzést vagy leírást, amely a Philips-et vagy más ahhoz hasonló nevet tartalmaz, vagy magában foglalja a Philips név bármely részét, illetve bármely olyan regisztrált védjegyet, amely a Koninklijke Philips N.V. tulajdonát képezi.

10. Tulajdonjogok a weboldalon

 

A jelen weboldal természeténél fogva nyilvános és bármely feltöltött információ nyilvánosnak minősül. Ön ezúton elismeri, hogy bármely Felhasználói tartalom részét képező találmány az ilyen találmány vonatkozó szabadalmi törvények hatálya szerinti „nyilvánosságra hozatalát” jelenti.

 

Ezúton tudomásul veszi, hogy bármely a weboldalon megjelenített és / vagy megvitatott Felhasználói tartalom a Philips, leányvállalatai, kapcsolt vállalatai, partneri vagy harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, kereskedelmi védjegyét vagy más egyéb jogi védelem alatt álló szellemi termékét képezhetik. Amennyiben szándékában áll bármely ötlet, javaslat, indítvány, megoldás vagy más egyéb a weboldalra feltöltött Felhasználói tartalom felhasználása, akkor az Önt terheli a megfelelő szellemi termékek jogainak a felhasználást megelőző tisztázása.

11. U.S. szerzői jog jogsértési bejelentések

 

Amennyiben tudomással bír arról vagy feltételezi, hogy a jelen weboldalon bármely anyag (beleértve, de nem kizárólag a Forumon publikált anyagok) oly módon kerültek felhasználásra, illetve másolásra, hogy az valamely módon szerzői jogsértést jelent, kérjük, hogy erről értesítse a lent megnevezett Philips képviselőt. A U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) értelmében a bejelentésnek a következő előírásoknak kell megfelelnie:

 

 • Az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosának fizikai vagy elektronikus aláírása, illetve annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki felhatalmazással bír az állítólagosan megsértett jog tulajdonosának nevében;
 • Az állítás szerinti szerzői jogvédelem alatt álló munka azonosítása, vagy, amennyiben ugyanazon online oldalon több szerzői jog védelmet élvező anyagról van szó egyetlen bejelentésben, akkor az oldalon található ilyen anyagok listája;
 • A törlendö vagy az ahhoz való hozzáférést megszüntetendő állítólagos szabálysértő anyag, illetve szabálytalan tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása és olyan ésszerűen elégséges információ benyújtása, amely lehetővé teszi az anyag beazonosítását;
 • A bejelentő eléréséhez ésszerűen szükséges információk, mint például cím, telefonszám, illetve amennyiben elérhető, akkor e-mail cím, amelyen kapcsolatba léphetünk a bejelentővel;
 • Bejelentői nyilatkozat miszerint a bejelentő jóhiszeműen vélelmezi, hogy a panasz tárgyát képező anyag a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke hozzájárulása nélkül, illetve a törvényi felhatalmazás nélkül került felhasználásra.
 • Bejelentői nyilatkozat miszerint a bejelentésben tett információ pontos és a hamis eskü alatt vallott nyilatkozatért járó büntetés tudatában tett, hogy a bejelentő az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosa, vagy egy állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának meghatalmazott képviselője.

 

Az állítólagos szerzőjogok sérelmére elkövette törvénytelenségek bejelentésére kijelölt képviselők a következők:


Postai úton: Philips International B.V.,
Corporate jogi osztály
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

Fax: útján Philips International B.V.,
Corporate jogi osztály
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230


A fenti információ csak és kizárólag a Philips értesítésére vonatkozik, abban az esetben, ha az Ön szerzői jogvédelem alatt álló anyagának szerzői joga megsértésre kerülhetett. Bármely egyéb kérésre, mint például termékkel kapcsolatos kérdés, illetve helytelen anyagok és tartalmak, ezen folyamaton keresztül nem fogunk válaszolni.

12. Kártérítés és felmentés

 

Ön ezúton beleegyezik, hogy nem támaszt követelést és nem hárítja a felelősséget a Philips-re, annak leányvállalataira, kapcsolt vállalataira, partnereire, beszállítóira, illetve azok hivatalnokaira, igazgatóira, munkavállalóira, részvényeseire, jogi képviselőikre, ügynökeikre, jogutódaikra és megbízottjaikra bármely kár, felelősség, költség és kiadás (beleértve ésszerű ügyvédi költséget, szakmai költséget és perköltséget), amelyek bármely üzenet, adat, anyag vagy bármely egyéb Ön által a weboldalra feltöltött Felhasználói tartalom publikálásával, tartalmával, illetve továbbításával kapcsolatban, illetve a Használati feltételek az Ön által történt megszegéséből fakadnak és merültek fel. Amennyiben az Ön által elhelyezett bármely üzenet vagy más egyéb Felhasználói tartalom bármely panaszt vagy jogi lépést eredményez, a Philips fenntartja magának annak jogát, hogy nyilvánosságra hozza személyazonosságát és bármely egyéb információt, amellyel a Philips Önről rendelkezik.


Amennyiben egy, vagy több Felhasználóval vitába keveredik, abban az esetben Ön mentesíti a Philips-et, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalatait, partnereit, beszállítóit, illetve azok hivatalnokait, igazgatóit, munkavállalóit, részvényeseit, jogi képviselőiket, ügynökeiket, jogutódjaikat és megbízottjaikat bármely követelés, kártérítési igény és (tényleges és következményes) mindenfajta, ismert vagy nem ismert kártérítés alól, amelyek a fenti vitákból, illetve azokkal összefüggésben keletkeztek.

13. A weboldal lezárása

 

Jogunkban áll a weboldalt, illetve annak bármely részét, bármely okból kifolyólag, előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül lezárni. Bármely a weboldalra eljuttatott Tartalom és / vagy Felhasználói tartalom elvesztéséért vagy letörléséért semmilyen felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget nem vállalunk.

14. Philips termékek

 

A weboldal esetlegesen tartalmazhat egyes olyan Philips termékekre és szolgáltatásokra történő utalásokat, amelyek esetlegesen nem (könnyen) elérhetőek egy adott országban. Bármely ilyen jellegű utalás nem jelenti azt, illetve nem szavatolja, hogy bármely ilyen termék vagy szolgáltatás bármikor is elérhetővé válik bármely országban. Kérjük, hogy bármely további információért lépjen kapcsoltba a helyi Philips üzleti kirendeltséggel..

15. A „biztonságos kikötő” nyilatkozat az 1995-ös Private Securities Litigation Reform Act szerint:

 

A jelen weboldalon megtalálható információk esetlegesen a Philips pénzügyi helyzetével, működésbeli és üzleti eredményeivel kapcsolatos előrejelzéseket, valamint a Philips ezekre vonatkozó bizonyos terveit és céljait tartalmazhatják. Ezúton figyelmeztetjük az olvasót, hogy az előrejelzések nem jelentenek jövőbeni teljesítményekre vonatkozó garanciát és a tényleges eredmények és fejlemények jelentős mértékben eltérhetnek azoktól, amelyeket ezek az előrejelzések jeleztek. Ezek az előrejelzések magukban foglalhatják a stratégiánkról tett kijelentéseket, a becsült értékesítési növekedést, a jövőbeni EBITA-t, a költségcsökkentéseket, az organikus üzletágaink jövőbeni fejlődését, valamint a jövőbeni akvizíciókból származó nyereségeket és tőkepozíciónkat. Az előrejelzések , természetüknél fogva, kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban, mert jövőben bekövetkező eseményekre vonatkoznak, illetve ilyen körülményektől függenek. Számos tényező eredményeképpen a tényleges eredmények és fejlemények jelentős mértékben eltérhetnek azoktól, amelyeket ezek az előrejelzések jeleztek, vagy amelyekre burkoltan utaltak. A előrejelzések sok tényezőnek függvénye: a hazai és globális gazdasági és üzleti feltételek, a stratégiánk sikeresek kivitelezése, azon képességünk, hogy felismerünk és lebonyolítunk sikeres akvizíciókat és azokat integrálni tudjuk üzleti folyamatainkba, a fogyasztói preferenciák a jelenlegi és új termékeinek vonatkozásában, a képességünk új termékek kifejlesztésére és piacra való bevezetésére, az arra való képességük, hogy kiaknázzuk ennek a stratégiának az előnyeit, a kormányzati és felügyeleti szervek szabályainak és lépéseinek hatása, a törvényi változások, a versenytársak hatása, tehát számos olyan tényező, amely felett nem gyakorolunk ellenőrzést. Ennek eredményeképpen a tényleges jövőbeni eredményeink jelentősen eltérhetnek azoktól a tervektől, céloktól és várakozásoktól, amelyek ezekben az előrejelzésekben megfogalmazódtak. További kockázatok és tényezők a U.S. Securities and Exchange Commission –nál (SEC) elhelyezett dokumentumainkban találhatók, amely magában foglalja a legutolsó a 20-F nyomtatványon közreadott Éves jelentést is, amely megtalálható a SEC weboldalán a www.sec.gov címen. Bármely, a saját magunk vagy a nevünkben tett előrejelzés csak a kijelentés dátumának időpontjára vonatkozik. A előrejelzések nem kerülnek aktualizálásra és nem tükrözik az előrejelzésekkel kapcsolatos kilátásokban bekövetkező változásokat, vagy bármely olyan változást, amely az előrejelzést megalapozó eseményekben, feltételekben, illetve körülményekben történt. Az olvasónak azonban tanulmányozni érdemes további beszámolókat, amelyeket a SEC-nek átadásra kerültnek, vagy átadásra kerülnek.

16. Viták rendezése

 

A jelen Használati feltételek a magyar állam törvényeinek megfelelően kerültek meghatározásra és ezen törvények az irányadóak. Ön hozzájárulását adja a budapesti bíróság nem kizárólagos illetékességéhez a weboldal használatából, illetve a jelen Használati feltételekből, azokkal összefüggésben, illetve kapcsolatban kialakuló viták, követelések, vagy bármely más kereset rendezése érdekében, beleértve a jelen Használati feltételek meglétével és érvényességével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, feltéve, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag budapesti bíróságokhoz fordul bármily ilyen jellegű jogvita, igény, vagy kereset esetén.

17. Részleges érvénytelenség

 

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, akkor az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan feltételek helyét olyan érvényes és végrehajthatató rendelkezésiek veszik át, amelyek legközelebb állnak az eredeti rendelkezés szándékához és a megmaradó rendelkezések érvényesítésre kerülnek.

18. Joglemondás feltételei

 

Amennyiben a Philips jelen Használati feltételek bármilyen rendelkezését nem érvényesíti vagy elmulasztja érvényesíteni, ez nem jelenti azt, hogy Philips lemondott volna a jelen Használati feltételekből eredő bármely jogáról bármely személy múlt- vagy jövőbeli cselekményei vonatkozásában. Sem bármilyen összeg átvétele a Philips által, sem pedig bárkinek a feltételezése Philips valamilyen cselekménye alapján nem értelmezendő úgy, hogy az a jelen Használati feltételek bármilyen rendelkezésével kapcsolatos joglemondás lenne. Kizárólag egy kifejezett, írásbeli, és a Philips hivatalos képviselője által aláírt joglemondó nyilatkozat rendelkezhet bármilyen joghatással.

19. Főcímek

 

A Használati feltételek egyes részeinek főcímei csupán a könnyebbség kedvéért kerültek beillesztésre és nem képezik Használati feltételek részét, valamint semmilyen módon nem befolyásolják a Használati feltételek jelentését vagy értelmezését.

Köszönjük, hogy csatlakozott weboldalunkhoz.

 

Last Update: February 2, 2010

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.