Adatvédelmi nyilatkozat

PHILIPS Adatvédelmi tájékoztató


Utolsó frissítés: 2022. január

A jelen adatvédelmi tájékoztató megmondja, kik vagyunk, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért gyűjtjük azokat, és mit kezdünk velük. Ne feledje, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazásában a személyes adatok minden olyan információt vagy információhalmazt jelentenek, amely közvetlenül vagy közvetve azonosítja Önt, mint például az Ön neve, e-mail címe vagy telefonszáma. A jelen adatvédelmi tájékoztató kiterjed arra, hogy a Philips vagy a Philips kapcsolt vállalkozása hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor Ön fogyasztóként, üzleti ügyfélként, beszállítóként, üzleti partnerként, jelöltként, látogatóként, kutatási résztvevőként, részvényesként vagy más üzleti kapcsolattal rendelkező személyként kapcsolatba lép velünk. Kérjük, szánjon egy percet arra, hogy megismerje ezt az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Philips adatvédelmi oldalára.

A Philips Adatvédelmi tájékoztató egy pillantással

 
 • Kik vagyunk
 • Hogyan használjuk fel személyes adatait
 • Hogyan védjük személyes adatait
 • Hogyan továbbítjuk személyes adatait országok között
 • Az Ön adatvédelmi jogai
 • Akivel megosztjuk személyes adatait
 • Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

Kik vagyunk


A jelen Adatvédelmi Tájékoztató vagy más termék- vagy szolgáltatásspecifikus adatvédelmi tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában az Ön személyes adatainak kezelője (valamint az adatkezelő képviselője az Európai Unióban) a Philips International BV.

Postai cím:

c/o Philips Adatvédelmi Iroda (Jogi Csoport)
Amstelplein 2
1096 BC
Amszterdam
Hollandia
További részletekKevesebb részlet

Hogyan használjuk fel személyes adatait


Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeljük személyes adatait, egyszerűen válassza ki az alábbi tevékenységek valamelyikét, és megtudhatja.

Irodáink látogatása

Philips irodáinkban olyan látogatókkal találkozunk, mint például állásra jelentkezők, beszállítók és kereskedők, érdekelt felek és minden olyan személy, akinek esetleg kapcsolatba kell lépnie a Philips személyzetével.
 
Ha felkeresi a Philips telephelyét, tudnia kell, hogy kérhetjük személyes adatait annak érdekében, hogy személyre szabott kitűzőt biztosítsunk Önnek, amely lehetővé teszi az irodáinkba való belépést. CCTV rendszereket (vagy más videoeszközöket) is használhatunk telephelyünk meghatározott tereinek rögzítésére. Amikor ilyen videoeszközöket használunk, figyelmeztető táblákat helyezünk el , hogy értesüljön arról, hogy képeket vagy videókat rögzítünk.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • A Philips alkalmazottai, látogatói, vendégei, valamint a Philips tulajdona és eszközei biztonságának fenntartása;
 • A Philips jogos érdekeinek védelme, mint például a Philips irányelveinek és eljárásainak be nem tartása, potenciális bűncselekmények (pl. vállalati vagy személyes tulajdon feltételezett ellopása) és egyéb incidensek vagy balesetek kivizsgálása a telephelyeinken;
 • Fegyelmi és bírósági eljárások és eljárások kezdeményezése, beleértve a bizonyítékok megőrzését és a felvételek nyilvánosságra hozatalát jogi igények és eljárások céljából.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Amikor személyre szabott kitűzőt biztosítunk Önnek, amely lehetővé teszi irodáink elérését, általában elkérjük az Ön nevét és látogatási adatait;
 • CCTV rendszerek használatakor feldolgozzuk az Önről készült videofelvételeket (pl. a CCTV rendszeren rögzített képét).


Az adatkezelés jogalapja
Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő feldolgozásakor támaszkodunk, jogos érdekünk, különös tekintettel az olyan alapvető jogok védelmére, mint a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a tulajdonhoz való jog, a védelemhez való jog.

Ki az Ön adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője annak az országnak a Philips leányvállalata, ahol a telephelyünket meglátogatta, és amelyet a Felhasználási feltételekben (lásd a láblécben) a weboldal üzemeltetőjeként azonosítottunk.

Aggályainak bejelentése visszaélést bejelentőként

Fontosnak tartjuk, hogy felelős partnerek legyünk a társadalomban, és tisztességesen járjunk el alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel és részvényeseinkkel, valamint a tágabb közösséggel szemben. Üzleti céljaink megvalósítása során mindig arra törekszünk, hogy ezt felelősségteljes módon tegyük annak érdekében, hogy megfelelően cselekedjünk. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen etikai sérelemről tudomást szerez a Philips üzletével kapcsolatban, a Philips Speak Up bejelentő webhelyén és ingyenes telefonos szolgáltatásán keresztül jelentheti aggályát. Ezt névtelenül is megteheti (ha a helyi jogszabályok lehetővé teszik). Ha úgy dönt, hogy felfedi személyazonosságát, panaszát, valamint személyes adatait hivatalosan rögzítjük a Philips GBP Panasz Adatbázisában. Valamennyi bejelentett aggály mindig alapos nyomon követési eljárást von maga után.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • az Általános Üzleti Elveink esetleges megsértésének vagy a Philips vállalati feddhetetlenségét más módon veszélyeztető események kivizsgálása,;
 • minden olyan intézkedés megtétele, amely szükséges lehet a felelős módon és a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban történő üzletvitelhez.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Ha aggályát jelenti a Philips Speak Up szolgáltatásunkon keresztül, a következő kategóriájú személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Ha felfedi személyazonosságát: az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, az Önnel való kapcsolatfelvételre való legalkalmasabb időpont, valamint a Philipsszel fennálló kapcsolata (korábbi alkalmazott, eladó, vásárló vagy egyéb), ha úgy dönt, hogy megadja ezeket az információkat.
 • A jelentésben megnevezett bármely személy neve és egyéb személyes adatai, ha hajlandó és képes ezt az információt megadni.
 • Részletek az Ön által jelentett incidensről (idő, hely, elhelyezkedés, körülmények, a történtek leírása, a Philips entitásra gyakorolt lehetséges hatások, és hogy a vezetés tisztában van-e ezzel a problémával).


Az adatkezelés jogalapja
Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban ismertetett célból történő feldolgozásához támaszkodunk, jogos érdekünk, különösen az az igényünk, hogy felelős módon és a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban üzleti tevékenységet folytassunk, valamint hogy megvédjük az olyan alapvető jogokat, mint pl. mint a szabadsághoz és biztonsághoz való jog, a tulajdonhoz való jog, a védelem joga, a vállalkozás szabadsága.

Akivel megosztjuk személyes adatait
Az Ön személyes adatai a Philips GBP Panasz Adatbázisban vannak nyilvántartva, ahonnan szigorúan csak a szükséges mértékben továbbítják azokat a Philips megfelelő személyei részére. Ez azt jelenti, hogy az információkat megoszthatják a kijelölt nyomozóval, a kijelölt GBP Megfelelőségi Tisztviselővel, és bizonyos esetekben a Csoport Belső Ellenőrzésének, valamint a Jogi Csoport tagjaival, vagy a Philips-en kívüli olyan személyekkel (igazságügyi könyvvizsgálókkal, jogi tanácsadókkal), akiknek szükségük van erre az információra annak érdekében, hogy biztosítsa a GBP Bejelentési Szabályzatának és a jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek való megfelelést, vagy a későbbi bírósági eljárásokat megalapozzon.

Adatvédelmi kérelem benyújtása

Magas színvonalon dolgozunk az Ön személyes adatainak kezelése során. Ezért, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, ha élni kíván adatvédelmi jogaival, kérdéseket szeretne feltenni nekünk adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, adatvédelmi panaszt szeretne benyújtani nekünk, vagy kívánja venni a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőnkkel, akkor lépjen kapcsolatba velünk (megtalálja az adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapot jelen Adatvédelmi tájékoztató megfelelő részében), és mindent megteszünk kérésének kielégítése érdekében. Adatvédelmi kérelmét, valamint személyes adatait hivatalosan egy elektronikus ügyiratban rögzítjük, mely egy belső folyamatot indít el, amelynek célja az Ön megkeresésének lehetőség szerinti kielégítése.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait a ránk vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartása érdekében kezeljük.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Ha adatvédelmi kérelmet nyújt be nekünk, bizonyos információkat kérünk Öntől, mivel szükségünk van ezekre ahhoz, hogy válaszoljunk Önnek, és megfelelő választ adhassunk kérdésére. Különösen a következő információkra van szükségünk:

 • Az email címe;
 • Az Ön kapcsolata a Philips-szel (fogyasztó, állásra jelentkező vagy egyéb).


Ezenkívül, ha szeretné, közölheti velünk teljes nevét, országát, előnyben részesített nyelvét és minden egyéb információt, amelyről úgy dönt, hogy belefoglalja a megkeresésébe.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokból történő kezelésének jogalapja az, hogy meg kell felelnünk a ránk vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak.

Csatlakozás közgyűlésünkhöz

A Philips részvényeit az Euronext Amsterdam tőzsdén és a New York-i tőzsdén jegyzik. A Philips és részvényesei közötti ezen kapcsolatot a holland jog és az alapszabályunk szabályozza. A Philips részvényeseként Önt bizonyos jogok megilletik, mint például szavazati jog bizonyos társasági ügyekben (többek között az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak kinevezése, szavazás fizetésről, pénzügyi beszámolók elfogadása, osztalékfizetésről szóló nyilatkozat és az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak felmentése). A szavazásra az éves és adott esetben rendkívüli közgyűlésünkön kerül sor.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Ha Ön részvényes, és úgy dönt, hogy a közgyűléssel kapcsolatos jogait gyakorolja, személyes adatait azért kezeljük, hogy lehetővé tegyük részvényesi jogainak gyakorlását, például a közgyűlésen való részvételének rögzítését, a meghatalmazott útján történő szavazásra vonatkozó utasításokat és szavazatának feldolgozását és/vagy kérdések vagy nyilatkozatok megtételét a részvényesek közgyűlése során.

A Philips forgalomban lévő részvényeinek viszonylag kis része van egyéni részvényesek nevére bejegyezve. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Philips nyilvántartást vezet a névre szóló részvények tulajdonosainak adatairól, és kommunikálhat ezekkel a részvényesekkel az éves közgyűléssel és az osztalékfizetéssel összefüggésben.

A részvényesek közgyűléseiről belső célokra általában audiovizuális felvétel készül, és az a weboldalunkon keresztül elérhető élő webcast linken is követhető.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Teljes név és cím
 • Születési dátum
 • Postai cím
 • E-mail cím
 • Részvényes azonosítója
 • Pénzügyi információk (részvények száma, osztalék stb.)
 • Bank vagy közvetítő
 • Bankszámlaszám, értékpapír számlaszám
 • Meghatalmazott képviselőjének neve (ha van)
 • Meghatalmazott útján történő szavazásra vonatkozó utasítások vagy leadott szavazatok
 • A részvényesek közgyűlése előtt vagy alatt megfogalmazott kérdések, vélemények vagy javaslatok tartalma


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban ismertetett célokra történő kezelésének jogalapja az, hogy meg kell felelnünk a ránk vonatkozó jogszabályoknak, valamint jogos érdekünk, hogy felelősségteljes üzleti tevékenységet folytassunk, például amikor hang- videó rögzíti a részvényesek üléseit.

Feliratkozás befektetői kapcsolatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseinkre vagy sajtóközleményeinkre

A Philipsnél arra törekszünk, hogy kiemelkedő, hosszú távú értéket biztosítsunk ügyfeleinknek és részvényeseinknek, miközben bolygónk és társadalom felé felelősen cselekszünk, partnereinkkel együttműködve. Ha szeretné megkapni legfrissebb sajtóközleményeinket vagy befektetői kapcsolatokkal kapcsolatos értesítéseinket, iratkozzon fel e-mailes frissítéseinkre.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy e-mailben elküldjük Önnek sajtóközleményeinket vagy befektetői kapcsolattartási értesítéseinket.
Ha feliratkozik a befektetői kapcsolatokra vonatkozó értesítésekre, értesítjük a befektetői webcastokról és hívásokról. Ha feliratkozik a sajtóközleményekre, tájékoztatjuk Önt legfrissebb híreinkről.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A legfrissebb sajtóközleményeinkre vagy befektetői kapcsolatokkal kapcsolatos értesítéseinkre való feliratkozáshoz kérjük az Ön teljes nevét, e-mail címét és azt a céget, ahol dolgozik (csak befektetői kapcsolattartási értesítéseknél, illetve abban az esetben, ha intézményi befektetőt vagy bankot képvisel).


Az adatkezelés jogalapja
Legutóbbi sajtóközleményeink vagy befektetői kapcsolatokkal kapcsolatos értesítéseink elküldéséhez az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Mindenesetre bármikor leiratkozhat az e-mailek alján található linken vagy a Philips Investor Relations és a sajtóközlemények weboldalán található megfelelő „Leiratkozás” gombok segítségével.

Jelentkezés egy állásra, vagy kapcsolatfelvétel munkalehetőségekért

Toborzási folyamatunk célja, hogy segítsen megtalálni azokat az embereket, akik osztoznak szenvedélyünkben, hogy jelentős innovációval javítsák az életüket, és hogy segítsen kideríteni, hogy a Philips a megfelelő hely-e az Ön számára. Ez a folyamat a következő tevékenységeket tartalmazza:
 • állásra jelentkezés karrier weboldalunkon;
 • feliratkozás karrier hírleveleinkre, hogy a legfrissebb állásokat és híreket közvetlenül postafiókjába kapja;
 • lépjen kapcsolatba velünk (például a toborzóinkkal) munkalehetőségekért.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • Karrier webhelyünk funkcionalitásának biztosítása az Ön számára, például hozzáférés biztosítása regisztrált fiókjához és pályázatok benyújtása a karrier weboldalon keresztül;
 • Képességeinek, képzettségének és a Philipsnél való munkára való alkalmasságának felmérése a megpályázott pozícióhoz és/vagy egyéb karrierlehetőségekhez képest;
 • Megkérdezzük, szeretné-e adatait megtartani tehetségbázisunkban. Ha egyetért, proaktívan felvesszük Önnel a kapcsolatot, ha további megfelelő állások merülnének fel.
 • A munkavégzés helye szerinti országtól függően és a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon az Ön adatainak ellenőrzése, beleértve a referencia-ellenőrzéseket és adott esetben a háttérellenőrzést.
 • Kommunikáció Önnel a toborzási folyamattal kapcsolatban;
 • Hírek és frissítések küldése e-mailben a Philips munkalehetőségeiről és toborzási tevékenységeiről (ha bejelentkezett);
 • Sikeres jelentkezés esetén ajánlat készítése;
 • A vonatkozó jogszabályok és előírások betartása, az illetékes szabályozó hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel való együttműködés.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A konkrét toborzási tevékenységtől függően a következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Elérhetőségi adatok (például teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely szerinti ország, lakcím, egyéb elérhetőségi adatok);
 • Az Ön készségeire és képzettségére vonatkozó adatok, amelyek az önéletrajzban, kísérőlevélben vagy a pályázatában részünkre átadott egyéb dokumentumokban találhatók (például végzettség, munkatapasztalat, átiratok);
 • A háttér- vagy foglalkoztatási ellenőrzésekhez szükséges adatok, ha azt a vonatkozó törvények lehetővé teszik (például az Ön személyazonosságát vagy képesítését igazoló dokumentumok);
 • Információ az Ön által keresett vagy keresendő munka típusáról, aktuális és/vagy kívánt fizetés és egyéb kompenzációs és juttatási csomagokkal, költözési hajlandósággal vagy egyéb munkahelyi preferenciákkal kapcsolatos feltételek;
 • Feltételes állásajánlat megtételéhez szükséges adatok (például banki adatok a fizetések feldolgozásához, sürgősségi elérhetőségek, hogy megtudjuk, kihez kell fordulni munkahelyi vészhelyzet esetén);
 • Részletek arról, hogyan hallott a megpályázott pozícióról;
 • Az Ön által kitöltött értékelésekből vagy kérdőívekből származó adatok (például az írásbeli értékelésekre adott válasza);
 • Bizonyos esetekben csatlakozhat opcionális videointerjúkhoz. Ebben az esetben kezelhetjük képmását vagy egyéb, a kamerája által rögzített adatait.
 • A Philipshez benyújtott korábbi jelentkezésekre vonatkozó információk.
 • Az Ön által nyilvánosan elérhetővé tett információk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy relevánsak az Ön jelentkezésének vagy egy lehetséges jövőbeli alkalmazásának szempontjából (például a LinkedIn-profiljában szereplő adatok).
 • Ha Önt ajánlják, kezeljük azokat az információkat, amelyeket az Önt ajánló személy közöl Önről.
 • Ha a helyi törvények előírják vagy megengedik, érzékeny jellegű információkat is kezelhetünk, például a fogyatékossággal kapcsolatos információkat, az Ön munkája elvégzése szempontjából releváns mértékben.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • teljesítenünk kell egy olyan szerződést, amely Önre vonatkozik, vagy hogy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket kell tennünk.
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban kell folytatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.
 • a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége.
 • az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy e-mailben híreket és frissítéseket küldjünk Önnek a Philips álláslehetőségeivel és toborzási tevékenységeivel kapcsolatban, valamint hogy adatait a tehetségtárunkban tároljuk, és felvehessük Önnel a kapcsolatot karrierlehetőségekkel kapcsolatban.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője az ebben a szakaszban leírt célokra az Önt toborozni szándékozó ország Philips leányvállalata (amelyet a Felhasználási feltételekben azonosítottunk – lásd a láblécben – a weboldal üzemeltetőjeként), valamint a Philips International BV.

Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálatunkkal

Ha segítségre és támogatásra van szüksége a Philips-től, felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal webhelyünkön keresztül (chat-en vagy webes űrlapon keresztül), telefonon vagy a közösségi médián keresztül, és mindent megtesznek azért, hogy válaszoljanak kérdéseire, és megadják a szükséges támogatást.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • kérdéseinek megválaszolása és a szükséges támogatás nyújtása, beleértve az ügy és a munkamegrendelés előrehaladásának naprakészen tartását (ez magában foglalhatja az ütemezést, a szállítást távoli/helyszíni szolgáltatási tevékenységeket, beleértve az alkatrészrendelést is, ha Ön üzleti ügyfél);
 • személyazonosságának igazolására (pl. ha már van MyPhilips fiókja), és az Ön ennek megfelelő támogatására;
 • az Ön megkereséséből esetlegesen felmerülő későbbi kérdések kezelése, például jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy az ellenük való védekezés;
 • az általunk nyújtott szolgáltatás színvonalának ellenőrzése és javítása; például, ha telefonon vagy chaten felveszi velünk a kapcsolatot, rögzíthetjük a beszélgetést annak érdekében, hogy belső tréning során oktassuk csapatunkat, hogy mindig javíthassuk ügyfélszolgálati támogatásunkat.
 • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, javítása és testreszabása;
 • [abban az esetben, ha az egyik márkalicenc partnerünk által gyártott Philips termékkel kapcsolatban kéri segítségünket], hogy kérését az érintett márkalicences partnerhez irányítsuk, hogy az Ön rendelkezésére bocsáthassák a kért támogatást.
 • megfelelési, szabályozási és minőségi szabványoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében.
 • hogy megkérdezzük, szeretne-e promóciós e-maileket kapni a Philipstől, és szeretne-e értesülni az új és meglévő Philips termékekről és szolgáltatásokról, valamint rendezvényeinkről (ha többet szeretne tudni, olvassa el a „Csatlakozás marketing kezdeményezéseinkhez” című részt).


Milyen személyes adatokat kezelünk
Ha kérdése van, vagy támogatásunkat kéri, meg kell adnia néhány információt, például nevét, e-mail címét, telefonszámát vagy egyéb, kérdésének vagy kérésének kezeléséhez szükséges információkat. Ha rendelkezik MyPhilips-fiókkal, a fiókjához kapcsolódó információkat felhasználhatjuk a kért támogatás biztosításához.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • teljesítenünk kell egy olyan szerződést, amely Önre vonatkozik, vagy hogy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket kell tennünk.
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban kell folytatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.
 • a ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége.

Önkiszolgáló portálunk segítségével javítás/csere kérése

Ha Philips terméke elromlott, vagy már nem működik az elvárásoknak megfelelően, keresse meg kézikönyveinket, a termékkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket vagy a hibaelhárítási lépéseket. Ha ezek nem oldják meg a problémát, közvetlenül felkeresheti önkiszolgáló portálunkat, és javítást/cserét kérhet vagy ezt megteheti ezt fogyasztóvédelmi ügynökeink támogatásával. Alternatív megoldásként termékszavatossággal kapcsolatos kérelmeit benyújthatja a termékeinket szervizelő partnereink (például kiskereskedõk vagy javítóközpontok) harmadik személyekből álló javítási hálózatán keresztül is, és kapcsolatba léphet a reklamációs és javítási hálózatunkkal a reklamáció benyújtásához. Ezzel összefüggésben az Ön személyes adatait kezeljük.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • a javítás/csere és termékszavatossággal kapcsolatos szolgáltatás teljesítése;
 • lehetővé tenni Önnek a javítás vagy csere állapotának nyomon követését és tájékozódását;
 • a terméket kiszállítani Önnek;
 • felvenni Önnel a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos problémák esetén, vagy a szerviz igény teljesítéséhez szükséges további információk beszerzéséhez.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Elérhetőségi adatok (például keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám);
 • Termékinformáció (pl. modellszám, vásárlás dátuma),
 • A szerviz- vagy javítási kérelmének áttekintéséhez szükséges információk,
 • Információk, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy terméke a garanciális időszakon belül van (pl. a vásárlást igazoló bizonylat).


Az adatkezelés jogalapja
Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő feldolgozásakor támaszkodunk, az az igényünk, hogy Önnel szerződést kössünk és azt teljesítsük, vagy kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket tegyünk.

MyPhilips fiók létrehozása

Ha szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat, például Philips termékeket szeretne regisztrálni vagy kiterjesztett garanciát szeretne bizonyos termékekre, létrehozhatja MyPhilips fiókját.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • az Ön MyPhilips fiókjának létrehozása és karbantartása;
 • Philips termékei regisztrálásának lehetővé tétele;
 • a kiválasztott termékekre kiterjesztett garancia biztosítása.


MyPhilips-fiókját más szolgáltatásokhoz is használhatja, például:

 • Marketingkommunikációs beállítások kezelése: amikor létrehozza Philips fiókját, jelezheti, hogy szeretne-e marketingkommunikációt kapni a Philipstől. Így fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, ha van valami, amiről úgy gondoljuk, hogy tetszeni fog.
 • Bejelentkezés a Philips mobilalkalmazásaiba.
 • Philips termékek és szolgáltatások vásárlása a fogyasztók számára készült Philips online boltunkban, a rendelési előzmények megtekintése és az előfizetések kezelése;
 • Csatlakozzon termékteszteinkhez, és mondja el, mit gondol termékeinkről.
 • Részvétel promócióinkban, például készpénz-visszatérítésben vagy kuponpromóciókban.


Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeljük személyes adatait az ilyen egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben, egyszerűen válassza ki őket ebben az adatvédelmi tájékoztatóban, és megtudhatja.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Ha MyPhilips fiókot hoz létre, a következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Elérhetőségi adatok (például keresztnév, vezetéknév és e-mail cím). Ha úgy dönt, hogy közösségimédia-fiókjával hoz létre MyPhilips fiókot , akkor a regisztrációs űrlapot előre feltöltjük a közösségi média szolgáltatója által megadott elérhetőségekkel.
 • A tartózkodási helyével kapcsolatos információk (például országa, nyelvi preferenciája);
 • Információ a regisztrált termékről/szolgáltatásról (például a vásárolt termék neve, valamint a vásárlás dátuma és igazolása).


Ezen kívül, választása szerint megadhatja nekünk:

 • üdvözletét, amelyet az Ön felé irányuló promóciós vagy tranzakciós kommunikációink személyre szabására használunk fel; és
 • születési dátumát, amelyet az Ön felé irányuló promóciós kommunikációink személyre szabására használunk fel (például mikor van az Ön születésnapja).


Ha professzionális minőségben (azaz üzleti ügyfél, szállító) szeretne MyPhilips fiókot létrehozni és/vagy a Philips üzleti partnere), a következő adatokat is kezelhetjük:

 • Cégnév
 • Cég címe
 • Cég telefonszáma
 • Szervezet típusa
 • Munkakör/szakma
 • Ügyfélszám.


MyPhilips fiókját bármikor törölheti. Ehhez be kell jelentkeznie, és a beállítások között meg kell keresnie a törlés gombot. Ezt követően töröljük az Ön MyPhilips-fiókját és a hozzá kapcsolódó összes adatot (ez magában foglalja a fent felsorolt egyéb Philips-szolgáltatásokkal összefüggésben feldolgozott és az Ön MyPhilips-fiókjához kapcsolódó adatokat is), kivéve, ha jogszabály megköveteli bizonyos adatok megőrzését.


Az adatkezelés jogalapja
Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő kezelésekor támaszkodunk, az az igényünk, hogy szerződést kössünk Önnel vagy azt teljesítsük, vagy hogy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket tegyünk.

Philips termékek online vásárlása

Lehetősége van Philips termékeket és szolgáltatásokat online vásárolni online üzleteinkben.
Fogyasztóként használhatja MyPhilips-fiókját, vagy kijelentkezhet vendégként (hacsak nem szeretne szolgáltatásokat vásárolni, ebben az esetben szüksége lesz MyPhilips-fiókra ).
Szakemberként (például, ha Ön egészségügyi szakember vagy forgalmazó, és egészségügyi termékeinket Philips egészségügyi üzletünkben szeretné megvásárolni), létre kell hoznia egy vállalati vagy szakmai fiókot.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • megrendeléseinek kezeléséhez és a fizetés feldolgozásához. Ebben az összefüggésben személyes adatait kezelhetjük csalások és visszaélések megelőzése és felderítése érdekében, ügyfeleink, a Philips és mások biztonságának védelme érdekében. A hitelkockázatok értékelésére és kezelésére is alkalmazhatunk pontozási módszereket;
 • a megvásárolt termékek és szolgáltatások Ön által részünkre megadott szállítási címre történő szállításához. Ennek érdekében együttműködünk disztribúciós partnereinkkel, akik segítik csomagja összeállítását és megfelelő feldolgozását, valamint logisztikai partnereinkkel, akik csomagját a választott címre kézbesítik.
 • hogy e-mailben tájékoztassuk rendelése állapotáról;
 • hogy e-mailben kapcsolatba lépjünk Önnel tranzakciós és technikai támogatásért;
 • lehetővé tesszük, hogy megtekinthesse rendelési előzményeit, elmentse kedvenc tételeit vagy kívánságlistákat hozzon létre, és kezelje előfizetéseit, ha vannak ilyenek;
 • A ránk vonatkozó jogszabályok és előírások betartása érdekében (például adózási szempontból kötelesek vagyunk minden vásárlás adatait tárolni).


Ne feledje, hogy a fogyasztóknak szánt Philips online áruházunkban elérhető bizonyos Philips termékeket és szolgáltatásokat valamelyik partnerünk értékesíti Önnek, ahogyan az azokban az értékesítési feltételekben is szerepel, amelyeket a rendelés véglegesítése előtt jelenítünk meg. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik partnerünknél megrendelést ad le, akkor személyes adatait (például nevét és címét) megosztjuk az adott partnerrel, hogy az teljesíteni tudja az Ön által kötött szerződést, és így teljesíteni tudja a megrendelését és elküldje Önnek a számlát. A partner arra is felhasználhatja személyes adatait, hogy tájékoztassa Önt rendelése állapotáról, és biztosítsa a szükséges ügyfélszolgálatot. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli partnerünk személyes adatait, kérjük, olvassa el az adatkezelési tájékoztatót, amelyet online áruházunkban elérhetővé teszünk.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön fiókadatai (ha Philips fiókjával vásárol terméket);
 • Név és e-mail cím (ha vendégként vásárol egy terméket);
 • Szállítási és számlázási címe;
 • Számla/nyugta információ, amely magában foglalja a megvásárolt terméket és szolgáltatást;
 • Fizetési adatok (például a hitelkártya száma). Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési adatait soha nem tároljuk. Amikor fizetést teljesít, fizetési adatait közvetlenül elküldjük megbízható fizetési szolgáltatónknak, amely a tranzakció érvényesítése érdekében csatlakozik az Ön bankjához.
 • Az Ön cégében betöltött pozíciója/beosztása, a cég neve és típusa, az Ön vásárlási preferenciái, a cége szállítási/számlázási címre, ha egészségügyi szakemberként vásárolja meg termékeinket vagy szolgáltatásainkat.


Bizonyos esetekben megadhatja telefonszámát is (nem kötelező), ha azt szeretné, hogy megbízható szállítmányozási szolgáltatónk telefonon vegye fel Önnel a kapcsolatot szállítási problémák esetén, vagy ha azt szeretné, hogy ügyfélszolgálatunk telefonon vegye fel Önnel a kapcsolatot a rendeléssel kapcsolatban felmerülő problémák esetén.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • szükségünk van arra, hogy Önnel együtt teljesítsük értékesítési feltételeinket, különös tekintettel a megrendelés kezelésére vonatkozó szerződéses kötelezettségünkre;
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban kell folytatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága. Ez akkor is alkalmazandó, amikor csalásra vonatkozó ellenőrzéseket végzünk;
 • a ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége. Ez vonatkozik például arra az esetre, amikor adózási szempontból kezeljük a vásárlás adatait.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője az ebben a részben meghatározott célokra az Értékesítési Feltételekben megjelölt Philips leányvállalat, amely weboldalunkon az Ön rendelkezésére áll.
Abban az esetben, ha a fogyasztóknak szánt Philips üzletünkben valamelyik partnerünknél ad le rendelést, az Ön személyes adatainak kezelője: (i) a Philips International BV a megrendelésének begyűjtése és a fizetés feldolgozása tekintetében; és (ii) az értékesítési feltételekben vagy az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt érintett partner, aki teljesíti az Ön megrendelését, elküldi Önnek a számlát és biztosítja a kért ügyfélszolgálatot.

Interakció a közösségi médiában a Philipsről

Ha Ön aktívan kommunikál rólunk vagy márkáinkról a közösségi médiában és más nyilvános külső forrásokban (például ha megjegyzést oszt meg egy Philips termékkel kapcsolatban, vagy ha megcímkézi a Philips céget a bejegyzésében), az Önnel kapcsolatos, nyilvánosan közzétett személyes adatokat kezelhetjük. Például elemezhetjük és figyelemmel kísérhetjük a nyilvánosan elérhető véleményeket vagy kijelentéseket, amelyeket Ön a Philipsről tesz.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Az Ön megjegyzéseit vagy bejegyzéseit (amelyek személyes adatait is tartalmazhatják) a következő célokból kezeljük:
 • válaszadás észrevételeire és kérdéseire, vagy a szükséges támogatás biztosítása. Abban az esetben, ha kérdése vagy megjegyzése valamely márkalicenc partnerünk által gyártott Philips termékre vonatkozik, személyes adatait átadhatjuk az érintett márkalicenc-partnernek, hogy válaszolhasson kérdésére, vagy megadhassa a kért támogatást.
 • hogy általános képet kapjunk arról, hogy az emberek mit mondanak rólunk és márkáinkról, és ennek megfelelően fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A fent leírt célok érdekében kezelhetünk minden olyan Önről szóló információt, amely a Philipsről szóló megjegyzésekben vagy egyéb tartalmakban található, és amelyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tesz a közösségi médiában és más nyilvános külső forrásokban. Ez olyan információkat tartalmazhat, mint például az Ön neve (vagy beceneve), profilképe, országa.

Az adatkezelés jogalapja
Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő kezeléséhez támaszkodunk, jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelős módon és a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban kell üzleti tevékenységünket folytatnunk, valamint alapvető jogaink védelme érdekében.

Értékelések és vélemények biztosítása a Philips termékekről

Ha szeretné, értékelheti és véleményezheti Philips termékeinket online. Ez segít nekünk egy nyílt fórum létrehozásában, ahol ügyfeleink valós és értelmes megjegyzéseket találhatnak és oszthatnak meg egymással a termékeinkkel kapcsolatban.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • annak ellenőrzésére, hogy az Ön véleménye összhangban van feltételeinkkel, és nem tartalmaz félrevezető vagy pontatlan állításokat a termék teljesítményével kapcsolatban (például off-label promóció vagy nem felel meg a használati utasításunknak);
 • értékelésének és véleményének online közzététele, és lehetőség biztosítása bárkinek, hogy tanuljon a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataiból;
 • hogy általános képet kapjunk arról, hogy az emberek mit mondanak rólunk és márkáinkról, és ennek megfelelően fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat;
 • hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és felajánljuk a segítségünket abban az esetben, ha véleménye azt jelzi, hogy nem elégedett termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal. Abban az esetben, ha a vélemény valamely márkalicenc-partnerünk által gyártott Philips termékre vonatkozik, személyes adatait átadhatjuk az érintett márkalicenc-partnernek, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot és segítséget nyújthassanak.
 • hogy kapcsolatba léphessünk Önnel egészségügyi és biztonsági vagy felelősségi problémák esetén.
   

Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük: e-mail cím, hely, életkor, nem, az Ön háztartásában élők száma, Philips termékünk használati időtartama.
 

Ne feledje, hogy amikor értékelést ad és véleményt ír, nem tesszük láthatóvá e-mailjét a többi látogató számára. Láthatóvá tesszük az Ön által rendelkezésünkre bocsátott egyéb információkat, mivel ez segít egy nyílt fórum kialakításában, ahol ügyfeleink valós és értelmes információkat találhatnak és megoszthatnak termékeinkkel kapcsolatban.
 

Ezen túlmenően, személyes adatainak tiszteletben tartása érdekében javasoljuk, hogy a vélemény adásakor becenevet adjon meg, ne a valódi nevét.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő feldolgozásának jogszerű alapja a következő:

 • szükségünk van az Általános Szerződési Feltételeink végrehajtására;
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban kell foyltatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor személyes adatait termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében dolgozzuk fel, és amikor segítségnyújtás céljából kapcsolatba lépünk Önnel (vagy megadjuk személyes adatait márkalicenc-partnerünknek, hogy felvehessék Önnel a kapcsolatot).
 • a ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége. Ez vonatkozik például arra az esetre, ha egészségügyi és biztonsági kérdésekkel fordulunk Önhöz.

Fogyasztói termékeink tesztelése

Ha szeretne Philips terméktesztelő lenni, és elmondja, mit gondol fogyasztói termékeinkről, ezt megteheti úgy, hogy létrehoz egy Philips-fiókot (kivéve, ha már rendelkezik ilyennel), kiválasztja az Önt érdeklő tesztet, és jelentkezik.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • annak értékelésére, hogy a kiválasztási eljárás során feltett kérdéseinkre adott válaszai és feltételeink alapján kiválasztható-e a tesztben való részvételre.
 • (ha kiválasztották), hogy a teszten való részvételét megfelelően kezeljük, a feltételeinkkel összhangban. Ez magában foglalja az olyan tevékenységeket, mint például e-mailben történő tájékoztatás, ha kiválasztották a tesztben való részvételre, termékünk elküldése a regisztrációs folyamatban megadott címre, a termékről velünk megosztott visszajelzések fogadása és elemzése, annak ellenőrzése, online véleményt tett közzé termékünkről, a kapott terméket visszakérése (például abban az esetben, ha nem írja meg az értékelést a megadott határidőn belül).
 • termékeink fejlesztése és új termékek és szolgáltatások fejlesztése.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Amikor regisztrál annak érdekében, hogy Philips terméktesztelő legyen, a következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Fiókinformációk, például keresztnév, vezetéknév és e-mail cím;
 • Önről szóló információk, amelyeket a kiválasztási eljárás során kérdéseinkre válaszolva ad meg nekünk.
 • Visszajelzés a termékről, amelyet megoszt velünk;
 • Szállítási/teljesítési információk, például otthoni címe és telefonszáma;
 • Áttekintés arról, hogy mely teszteken vett részt.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • be kell tartanunk a Philips terméktesztelő programra vonatkozó használati feltételeinket;
 • jogos érdekünk, különösen az alapvető jogok védelmének szükségessége, mint például a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor személyes adatait termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében dolgozzuk fel.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője az ebben a szakaszban meghatározott célokra a Philips azon leányvállalata, amely a Philips terméktesztelő program használati feltételeiben megjelölésre került, és amely elérhető a webhelyünkön.

Csatlakozás elégedettségi felméréseinkhez

Keményen dolgozunk azon, hogy szolgáltatásainkat mindig tökéletesítsük, és még jobban hozzáigazítsuk ügyfeleink és partnereink igényeihez. Éppen ezért, ha kapcsolatban áll velünk (pl. üzleti ügyfélként), vagy ha Philips termékeket vásárol, vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a Philipstől vagy a Philips márka licencpartnerétől, meghívhatjuk Önt, hogy csatlakozzon NPS-felmérésünkhöz. Ha úgy dönt, hogy részt vesz és kitölti a kérdőívet, visszajelzéseit felhasználjuk annak megértésére, hogy mennyire elégedett a Philips vagy a Philips márkalicenc-partnere által a közelmúltban szerzett szolgáltatási tapasztalattal, vagy általánosabban a Philipsszel fennálló kapcsolatával. Visszajelzései alapján statisztikai adatokat gyűjtünk, amelyek segítenek szolgáltatásaink fejlesztésében.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • hogy elküldjük Önnek ügyfél-elégedettségi felmérésünket;
 • [ha online vásárol egy terméket, vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a Philipstől], hogy megértsük és felmérjük, mennyire elégedett a Philipstől kapott szolgáltatási tapasztalattal;
 • [ha Ön online vásárol terméket, vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a Philips márkalicenc-partnerétől], hogy megértsük és felmérjük, mennyire elégedett a Philips márka licencpartnerétől kapott szolgáltatási tapasztalattal;
 • az Ön visszajelzései alapján a Philips-szel való elégedettségének növelése;
 • [ha Ön üzleti ügyfél], hogy megértsük és felmérjük, mennyire elégedett a Philips-szel fennálló kapcsolatával;
 • hogy telefonon vagy e-mailben kapcsolatba lépjünk Önnel, hogy megértsük, hogyan javíthatjuk kapcsolatunkat Önnel.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Kapcsolatfelvételi adatok, például az Ön neve és e-mail címe;
 • [ha Ön üzleti ügyfél] Szakmai adatok, például beosztása, cége neve, telefonszáma;
 • Az Ön visszajelzése.

Az adatkezelés jogalapja
Hacsak a vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek, az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő kezeléséhez támaszkodunk, jogos érdekünk, különös tekintettel az alapvető jogok, például a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadságának védelmére. 

Ki az Ön adatainak kezelője
Ha Ön terméket vásárol online, vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a Philips márkalicenc partnerétől, az Ön személyes adatainak kezelője: (i) a Philips azon márkalicenc-partnere, aki az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetésre került (amelyet akkor bocsátanak rendelkezésére, amikor személyes adatai kezelése megkezdődik), az Ön személyes adatainak gyűjtésére, annak mérésére, hogy mennyire elégedett a legutóbbi szolgáltatási tapasztalatával, és hogy javítsa elégedettségi szintjét; és (i) a Philips International BV a felmérés elküldése érdekében.

Ha online vásárol terméket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe a Philipstől, vagy ha Ön a Philips üzleti ügyfele, az Ön személyes adatainak kezelője az ebben a részben meghatározott célokra a Philips International BV, valamint az a Philips leányvállalat, amellyel Ön kereskedelmi kapcsolatot tart fenn.

Philips rendezvényeken való részvétel

Rendszeresen szervezünk fizikai és digitális eseményeket, például szemináriumokat, workshopokat vagy vásárokat, találkozókat, webináriumokat vagy élő közvetítéseket. Ha részt kíván venni valamelyik rendezvényünkön, kérjük, adja meg személyes adatait (például elérhetőségeit).
Ne feledje, hogy eseményeink résztvevőinek listáját nem tesszük közzé, de néhány esetben a többi résztvevő láthatja elérhetőségeit.
Esetenként az eseményeink rögzítésre kerülnek. Ha felvételt készítünk, és Ön előadó, akkor a képmása és hangja rögzítésre kerül a felvételen. Ha Ön résztvevő, bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy megosztja képmását és hangját a munkamenet során, például ha úgy dönt, hogy egy Q&A keretében szeretne interakciót folytatni.. Egyes események esetén a felvételt közzétesszük weboldalunkon vagy közösségi média csatornáinkon.
 
Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
 • a rendezvény megszervezése és lebonyolítása, valamint az Ön számára elfogadható szolgáltatás nyújtása érdekében. Ez magában foglalhat olyan tevékenységeket, mint például a kapcsolatfelvétel a rendezvény logisztikájával kapcsolatban, az étkezési igények kezelése vagy azon hozzáférés biztosítása, amelyre szüksége lehet (ha így teszünk, ezeket az információkat semmilyen azonosítható módon nem osztjuk meg a helyszínnel, és a rendezvény után töröljük azokat), hozzáférés biztosítása az esemény tartalmához (pl. link a felvételhez, miután az esemény befejeződött);
 • hogy a Philips az esemény után kapcsolatba léphessen Önnel a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi lehetőségek miatt.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Kapcsolatfelvételi adatok, például az Ön neve és e-mail címe, országa;
 • Szakmai információk, például a cég neve, beosztása, szakterülete, beosztása.
 • Termék/szolgáltatás érdeklődés

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célból történő kezelésének jogalapja jogos érdekünk, különös tekintettel az alapvető jogok védelmére, mint például a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.

Hacsak a vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek, amikor az étrendi követelményekről vagy más hozzáférési követelményekről gyűjtünk információkat, ezt az Ön hozzájárulásával tesszük, mivel az ilyen típusú információk a személyes adatok különleges kategóriájának minősülnek.

Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Személyes adatainak kezelője annak az országnak a Philips leányvállalata, ahol Ön az eseményhez csatlakozik, vagy ahonnan az eseményt szervezik, és amely a Felhasználási feltételekben (lásd a láblécben) jelen weboldal üzemeltetőjeként szerepel.

Csatlakozás marketing kezdeményezéseinkhez

Ha szeretne, csatlakozhat marketing kezdeményezéseinkhez, és naprakész információkat kaphat a Philips termékeiről, szolgáltatásairól és promócióiról. Az alábbiakban áttekintést adunk marketing kezdeményezéseinkről, és mindegyiknél elmagyarázzuk, hogyan kezeljük személyes adatait.

Promóciós e-mailek
Miért kezeljük személyes adatait, és milyen személyes adatokat kezelünk
Úgy dönthet, hogy szeretne promóciós e-maileket kapni a Philipstől, hogy naprakész információkat kapjon a Philips és a Philips márka licencpartnereinek termékeiről és szolgáltatásairól, valamint rendezvényeinkről. Ez azt jelenti, hogy ha hozzájárul, promóciós e-maileket küldünk Önnek – vagy ha Ön üzleti ügyfél, akkor tájékoztatjuk Önt a kereskedelmi lehetőségekről –, amelyek relevánsak és érdekesek az Ön számára. Mutatunk néhány konkrét példát.
 • Ha webhelyünk böngészésekor elfogadta a célzott hirdetési cookie kategóriát, nyomon követjük a webhelyeinkkel és mobilalkalmazásainkkal való interakcióját, hogy megtudjuk, mi érdekli Önt. Ha hozzájárul a promóciós közlemények fogadásához, akkor a webhelyeinkkel és mobilalkalmazásainkkal való interakciójával kapcsolatos adatokat arra használjuk fel, hogy olyan promóciós közleményeket küldjünk Önnek, amelyek relevánsak és érdekesek az Ön számára. Például, ha meglátogatott egy bizonyos terméket a weboldalunkon, promóciós e-maileket küldhetünk Önnek az adott termékről vagy hasonló termékekről.
 • Ha hozzájárul, hogy promóciós e-maileket kapjon, akkor ilyen promóciós e-maileket küldünk Önnek. Nyomon követjük, hogy megnyitja-e, elolvassa vagy rákattint a tőlünk kapott promóciós e-mail tartalmára. Például, ha egy bizonyos termékre kattint (a kapott promóciós e-mailben), további promóciós e-maileket küldhetünk Önnek az adott termékről vagy hasonló termékekről.
 • Ha hozzájárul, hogy promóciós közleményeket kapjon, mikor MyPhilips fiókot hoz létre, vagy terméket vagy szolgáltatást vásárol online boltunkban MyPhilips fiókkal, akkor felhasználunk bizonyos adatokat, amelyeket Ön megad nekünk (például a fiókjához kapcsolódó információk, vagy a megrendelésére vagy a számunkra megadott adatokra, pl. születési dátuma) annak érdekében, hogy olyan promóciós közleményeket küldjünk Önnek, amelyek relevánsak és érdekesek az Ön számára. Például, ha MyPhilips-fiókjával vásárolt borotvát online áruházunkban, akkor az online vásárlási adatait felhasználhatjuk arról való tájékoztatására, hogy kedvezményeink vannak a borotvatartozékok vagy hasonló termékek árából.
 • Ha hozzájárul ahhoz, hogy promóciós közleményeket kapjon a weboldalainkon vagy közösségi oldalainkon közzétett űrlapjainkon keresztül, akkor felhasználjuk azokat az adatokat, amelyeket ezeken az űrlapokon keresztül ad meg nekünk (például az Ön neve és e-mail címe – és a munkája, beosztás/cég, szakterület vagy ellátási terület abban az esetben, ha a Szakértőknek vagy Ügyfélképviselőknek szóló Ügyfél-űrlapokon iratkozik fel), valamint az Ön országára vonatkozó információkat, amelyek relevánsak és amelyek alapján az Önt érdeklő promóciós közleményeket küldünk Önnek. Ha például azt észleljük, hogy Ön rendszeresen megtekinti borotváinkat egy adott országból, akkor az adott ország nyelvén promóciós közleményeket küldhetünk Önnek a borotvákkal vagy hasonló termékekkel kapcsolatban.
 • Ha hozzájárul ahhoz, hogy promóciós közleményeket kapjon, mikor kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal, akkor felhasználunk bizonyos adatokat, amelyeket Ön megad nekünk (például az e-mail címe és a termék/szolgáltatás amelyhez segítséget kért), hogy olyan promóciós közleményeket küldjünk Önnek, amelyek relevánsak és érdekesek az Ön számára. Például, ha segítséget kért egy borotvával kapcsolatban, promóciós közleményeket küldhetünk Önnek a borotvákkal vagy hasonló termékekkel kapcsolatban.


Ne feledje, hogy a fent felsorolt Philips-forrásokból Önről gyűjtött adatokat összesíthetjük, és egy vagy több szegmensbe (bizonyos közös jellemzőkkel rendelkező csoportokba) sorolhatjuk annak érdekében, hogy promóciós e-mailjeinket az Ön érdeklődéséhez igazítsuk.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • Az Ön hozzájárulása; általános szabályként csak akkor küldünk Önnek promóciós közleményeket, ha ehhez előzetesen hozzájárult; Természetesen bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyre szabott promóciós e-mailjeink fogadásához. Ezt megteheti a Philipstől kapott promóciós e-mail alján található leiratkozás gombra kattintva, mellyel automatikusan leiratkozik.
 • Jogos érdekünk, különösen az alapvető jogok, például a vállalkozás szabadsága védelmének szükségessége.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője annak az országnak a Philips leányvállalata, ahol feliratkozott a promóciós e-mailek fogadására (amely a Felhasználási feltételekben feltüntetésre került - lásd a láblécben - a webhely üzemeltetőjeként), valamint a Philips International BV.

Közösségi média reklám
A közösségi médiát arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt az új és meglévő Philips termékekről és szolgáltatásokról, valamint hogy kereskedelmi kapcsolatot építsünk ki Önnel.

Miért kezeljük személyes adatait, és milyen személyes adatokat kezelünk
Ahogy fentebb említettük, az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy – a közösségi médián keresztül – elérjük Önt az új és meglévő Philips termékekről és szolgáltatásokról, valamint rendezvényeinkről szóló promóciós kommunikációval vagy hirdetésekkel.Például, ha Ön elfogadta a célzott hirdetési cookie-kat webhelyünkön, nyomon követhetjük webhelyeink használatát (például a webhelyünkön végzett műveleteket), és releváns Philips-hirdetést jeleníthetünk meg a közösségi médiában.
Ha hozzájárul, hogy promóciós közleményeket kapjon (pl. a weboldalainkon közzétett űrlapjainkon keresztül), akkor személyes adatait (például e-mail-címét) átadhatjuk a közösségi média szolgáltatóknak, hogy releváns Philips-hirdetéseket jelenítsünk meg az ilyen közösségi médiában.
Ha Ön a Philips meglévő vagy potenciális ügyfelének vagy üzleti partnerének (vagy leendő) képviselője, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy – a közösségi médián (pl. LinkedIn) keresztül – kapcsolatba lépjünk Önnel kereskedelmi lehetőségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • Az Ön hozzájárulása; ez akkor alkalmazandó ha megfigyeljük az Ön viselkedését a webhelyen, és a megfelelő cookie-kat és hasonló technológiákat helyezünk el az Ön eszközén; és amikor az Ön marketingkommunikáció fogadásához való hozzájárulását használjuk fel annak érdekében, hogy Partnereinken keresztül megcélozzuk Önt a közösségi médiában;
 • Jogos érdekünk, különösen az alapvető jogok, például a vállalkozás szabadsága védelmének szükségessége. Ez akkor alkalmazandó, amikor személyes adatait (leendő) ügyfélprofiljának kialakítása érdekében kezeljük, és a közösségi médián keresztül kapcsolatba lépünk Önnel kereskedelmi lehetőségekkel kapcsolatban.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője annak az országnak a Philips leányvállalata, ahol feliratkozott a promóciós e-mailek fogadására (amely a Felhasználási feltételekben feltüntetésre került - lásd a láblécben - a webhely üzemeltetőjeként), valamint a Philips International BV.

Csatlakozás promócióinkhoz

Különféle promóciókat teszünk közzé termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, amelyeket Ön is igénybe vehet, például pénzvisszatérítési akciókat, kiterjesztett garanciát, kuponpromóciókat, ajánlóprogramokat, nyereményjátékokat, versenyeket,szezonális vagy egyéb promóciókat, és termék vásárlásakor akár ajándékot is küldhetünk Önnek. Ezen promóciók megvalósítása érdekében az Ön személyes adatait kezeljük.
Ezekre a promóciókra kiegészítő adatvédelmi tájékoztatók vonatkozhatnak.
A részvételnek többféle módja van. Például úgy, hogy weboldalunkon kitölt egy erre a célra szolgáló űrlapot, létrehoz egy MyPhilips fiókot, feliratkozik promóciós közleményünkre a weboldalunkon vagy a közösségi média oldalain elérhető erre a célra szolgáló űrlapokon, vagy termékeink weboldalunkon történő értékelésével és véleményezésével.
 
Miért kezeljük személyes adatait, és milyen személyes adatokat kezelünk
Általában összegyűjtjük azokat az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön részt vegyen a promócióban, azonosítsa Önt, felmérjük, hogy megfelel-e a promóció feltételeinek, és teljesíti-e a promóció szerződéses feltételeit:
 • Fiókinformációk, például keresztnév, vezetéknév és e-mail cím; ez azt jelenti, hogy részvételét MyPhilips fiókjához kapcsoljuk.
 • Az Ön által megadott információk (például az Ön neve és e-mail címe), abban az esetben, ha részt vesz a promóciós közleményeinkben.
 • A termék vásárlásának igazolása és egyéb adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük, hogy megfelel-e a promóció feltételeinek, és kiválasszuk a verseny nyertesét (a részvételi döntése során elfogadott szabályok alapján).
 • E-mail és cím adatok (ha nyertesnek választották), hogy értesítsük Önt, ha nyertesnek választották, hogy elküldjük nyereményünket a regisztrációs folyamatban megadott címre, valamint ellenőrizzük, hogy megfelel-e a verseny feltételeinek és aszerint járt el.
 • Pénzvisszatérítési akciók bankszámlaszáma, ahová a promócióban jutalmazott összeget kifizethetjük.
 • Az Ön által létrehozott és biztosított anyagok vagy tartalom, amely lehetővé teszi a nyereményjátékban, versenyben, játékban vagy egyéb versenyben való részvételt.


Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatainak ebben a szakaszban ismertetett célból történő kezelésének jogalapja az, hogy szerződést kössünk vagy azt teljesítsük, vagy kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket tegyünk, különösen a vonatkozó promóció felhasználási feltételeinek teljesítése érdekében..

Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője a Philips leányvállalata, amely a vonatkozó promóció felhasználási feltételeiben feltüntetésre került, és amelyet weboldalunkon elérhetővé teszünk.

Weboldalaink felkeresése

Amikor meglátogatja weboldalainkat, cookie-kat és más hasonló technológiákat helyezünk el az Ön böngészőjében vagy eszközén, amelyek segítségével lehetővé tesszük weboldalaink technikai és funkcionális kezelését (beleértve az információbiztonság biztosítását), javítjuk weboldalaink kialakítását és teljesítményét, valamint jobban megértjük a látogató viselkedését oldalainkon. Ezek a cookie-k és más hasonló technológiák olyan adatokat gyűjthetnek, mint az IP-cím, az operációs rendszer, a böngésző típusa és az eszköz típusa (pl. PC, okostelefon).

Egyes cookie-k mindig bekapcsolva vannak, amikor meglátogatja webhelyeinket, és csak akkor kapcsolhatja ki őket, ha módosítja böngészője beállításait. Ezeket „ szigorúan szükséges sütiknek ” nevezzük. Ezen sütik nélkül az Ön által kért szolgáltatások nem működhetnek rendeltetésszerűen. Ezeket a sütiket annak biztosítására használjuk, hogy webhelyeink megfelelően működjenek, és megfeleljenek a közönség igényeinek és érdeklődésének. Például ezeket a sütiket arra használjuk, hogy ellenőrizzük, ha egy webhely nem működik, vagy hogy biztosítsuk webhelyeink biztonságát. Az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak ebben az összefüggésben történő kezelésekor támaszkodunk, jogos érdekünk, különös tekintettel olyan alapvető jogok védelmére, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.

Teljesítmény-cookie-kat (például analitikai) használunk, hogy összesített statisztikai információkat gyűjtsünk weboldalunk teljesítményéről, és ennek megfelelően javítsuk a teljesítményüket. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Csak akkor használjuk, ha ahhoz hozzájárul. Például ezeket a sütiket arra használjuk, hogy általános képet kapjunk arról, hogy a látogatók hogyan használják webhelyeinket (azaz mely weboldalakat látogatja leggyakrabban, hány látogatója van a webhely egyes részeinek), vagy általánosságban véve felhasználói felméréseket végezzünk webhelyünkön, vagy weboldalunk egyes elemein.

Funkcionális sütiket is használunk, hogy webhelyeinket az Ön igényeihez igazítsuk azáltal, hogy megjegyezzük az Ön döntéseit. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Csak akkor használjuk, ha ahhoz hozzájárul. Például ezeket a sütiket arra használjuk, hogy emlékeztessük Önt webhelyünk beállításaira (például a felhasználónévre, a nyelvre vagy a régióra, ahol tartózkodik), és továbbfejlesztett, személyes funkciókat biztosítunk. Ezek nem gyűjtenek Önről olyan információt, amelyet hirdetési célokra felhasználhatnánk. Az Ön személyes adatainak ebben az összefüggésben történő feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

Végül hirdetési és közösségi média cookie-kat használunk, hogy nyomon kövessük webhelyünkön böngészési viselkedését, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek relevánsak az Ön számára és az Ön érdeklődési köre szempontjából. Továbbá, ha hozzájárulását adta a promóciós közlemények fogadásához, az ezekből a cookie-kból gyűjtött információkat arra használjuk, hogy az Ön preferenciáira szabott közleményeket küldjünk Önnek. Ezeket a cookie-kat harmadik személyek helyezhetik el, és az ilyen harmadik személyek által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak. Ezért ez hatással lesz az Ön által felkeresett más webhelyeken megjelenő tartalomra és üzenetekre. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Ezeket csak akkor használjuk, ha ahhoz hozzájárul. Ha például egy Philips-termékről szóló cikket olvas, akkor hirdetést jeleníthetünk meg Önnek erről a termékről a mi vagy harmadik fél webhelyén. Az Ön személyes adatainak ebben az összefüggésben történő feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az általunk használt konkrét cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a cookie-k jóváhagyására szolgáló felületünket.
A cookie-beállításokat bármikor módosíthatja a cookie- k hozzájárulását biztosító felületünkön keresztül.

Szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés

Orvostechnikai eszközök gyártójaként jogszabályi kötelezettségeink vonatkoznak ránk az emberi felhasználásra szánt orvostechnikai eszközök és az ezekhez tartozó tartozékok forgalomba hozatalával, hozzáférhetővé tételével vagy üzembe helyezésével kapcsolatban. Ezért folyamatosan kezelünk a személyes adatokat annak érdekében, hogy az orvostechnikai eszközök gyártójaként eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségeinknek.

Miért kezeljük személyes adatait
A személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:
 • minden súlyos esemény jelentése az egészségügyi hatóságok részére, miután megállapították az ok-okozati összefüggést az esemény és az eszköz között, vagy azt, hogy az ok-okozati összefüggés ésszerűen lehetséges;
 • a nem súlyos események vagy mellékhatások statisztikailag szignifikáns növekedésének (gyakoriságának vagy súlyosságának) elemzése és jelentéstétele, amelyek befolyásolhatják az eszköz kockázat-haszon elemzését;
 • elemezni, kivizsgálni és szükség szerint helyszíni korrekciós intézkedéseket tenni a súlyos eseményekkel kapcsolatban.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • Naplófájlok
 • Az incidensek bejelentőinek elérhetőségei
 • Információ azon betegekről/egyéb személyekről, akikaz incidenst/panaszt/visszajelzést adták.
 • Naplófájlok vagy orvosi képek, amelyek a páciens adatait, például korát, nemét, súlyát tartalmazhatják.


Ne feledje, hogy nincs hozzáférésünk a betegekről olyan információkhoz, amelyek közvetlenül azonosíthatók, mivel azokat az érintett egészségügyi szolgáltató bizalmasan kezeli, és nincs rájuk szükség az általunk végzett adatkezelési műveletekhez.
 

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatait a Philipsre vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük, amikor (a) nemkívánatos eseményeket jelentünk az illetékes hatóságoknak, és (b) statisztikailag szignifikáns növekedési tendenciákat (gyakoriság/súlyosság) a nem súlyos incidensekről, és a panaszkezelés során;

Személyes adatait közérdekű tevékenység végzése érdekében kezeljük, amikor az incidenseket kivizsgáljuk a kiváltó ok és a szükséges megelőző, korrekciós, helyszíni biztonsági korrekciós intézkedések azonosítása érdekében; kimutatjuk a statisztikailag szignifikáns növekedési tendenciákat (gyakoriság/súlyosság) a nem súlyos események tekintetében.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait
A Philips, mint gyártó köteles eszközei műszaki dokumentációját naprakészen tartani és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani legalább 10 évig (beültethető eszközök esetén 15) évig az utolsó olyan eszköz piacon történő elhelyezését (azaz eladását) követően, amelyre ugyanaz a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik.

Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője a Philips leányvállalata, amely az orvostechnikai eszközt gyártja, ahogyan az az adott készülék hatósági címkéjén szerepel.

Klinikai vizsgálatok lefolytatása

Klinikai vizsgálatokat végzünk orvostechnikai eszközeink biztonságának vagy teljesítményének felmérésére. Ebben az összefüggésben emberi alanyok személyes adatait kezeljük.


Miért kezeljük személyes adatait
A személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:

 • klinikai értékelés elvégzése orvostechnikai eszközeink biztonságának és teljesítményének tanúsítása céljából azok forgalomba hozatala előtt;
 • klinikai vizsgálatok lefolytatása, amelyek célja: (i) orvostechnikai eszközünk tervezésének, gyártásának, csomagolásának, és rendeltetésszerű használatra való megfelelőségének megállapítása normál használati feltételek mellett; és (ii.) az orvostechnikai eszköz betegek számára nyújtott klinikai előnyeinek megállapítása és ellenőrzése, valamint az eszköz klinikai biztonságosságának megállapítása és ellenőrzése; és (iii) a nemkívánatos mellékhatások meghatározása és annak felmérése, hogy ezek a kockázatok elfogadható kockázatok-e az orvostechnikai eszköz egészségügyi előnyeihez képest.
 • az orvostechnikai eszköz klinikai értékelésének elvégzése és frissítése, valamint a forgalomba hozatalt követő felügyelet elvégzése.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Az alábbi (retrospektív) adatkategóriákat kezeljük:

 • Általános információk a betegekről (például életkor, kategória, nem);
 • Egészségügyi adatok, a klinikai vizsgálat tárgyát képező orvostechnikai eszköz típusától függően.


Ne feledje, hogy nincs hozzáférésünk a betegekről olyan információkhoz, amelyek közvetlenül azonosíthatók, mivel azokat az érintett egészségügyi szolgáltató bizalmasan kezeli, és nincs rájuk szükség az általunk végzett adatkezelési műveletekhez.


Az adatkezelés jogalapja
Hacsak a vonatkozó törvény eltérően nem írja elő:

 • Amikor klinikai vizsgálatokat végzünk azzal a céllal, hogy megfeleljünk az orvostechnikai eszköz gyártói kötelezettségeinek (például orvostechnikai eszközeink biztonságának, teljesítményének és minőségének értékelése során), azt közérdekű tevékenység végzése érdekében tesszük.
 • Amikor klinikai vizsgálatokat végzünk azzal a céllal, hogy jobb, az egészségügyet javító termékeket készítsünk, azt közérdekű tevékenység végzése érdekében tesszük.
 • Amikor egy klinikai vizsgálat során bekövetkező súlyos nemkívánatos eseményeket jelentünk, azt azért tesszük, hogy megfeleljünk a Philipsre vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek.


Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője az a Philips leányvállalat, amely az orvostechnikai eszköz gyártója, vagy aki a klinikai vizsgálat szponzora, a vizsgálati dokumentációban vagy az egészségügyi szolgáltató által biztosított egyéb vonatkozó dokumentációban megjelölve.

Egyes esetekben a klinikai vizsgálatokat a Philips leányvállalata, amely az orvostechnikai eszköz gyártója (a vizsgálati dokumentációban vagy az egészségügyi szolgáltató által biztosított egyéb vonatkozó dokumentációban megjelölve), a Philips hollandiai Philips Electronics Netherlands BV vagy Philips International BV), franciaországi (Philips France Commercial SAS) és németországi (Philips GmbH) leányvállalataival közösen végzi.

Klinikai tanulmányok lefolytatása

Klinikai vizsgálatokat végzünk különböző célok teljesítése érdekében, mint például az orvostechnikai eszköz gyártói kötelezettségeinek teljesítése, vagy az orvostechnikai eszköz (biztonságának vagy) teljesítményének fejlesztése és javítása, az egészségügyi ellátás javítása. Ebben az összefüggésben emberi alanyok személyes adatait dolgozzuk fel.


Miért kezeljük személyes adatait
A személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük:

 • Klinikai vizsgálatok elvégzése az orvostechnikai eszközzel kapcsolatban a Philips jogi kötelezettségei alapján;
 • az orvostechnikai eszköz klinikai értékelésének elvégzése és frissítése, valamint a forgalomba hozatalt követő felügyelet elvégzése.
 • orvostechnikai eszközeink (biztonságának vagy) teljesítményének felmérése, értékelése, tesztelése, fejlesztése, javítása az egészségügyi ellátást javító jobb termékek elkészítése érdekében.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Az alábbi (retrospektív) adatkategóriákat kezeljük:

 • Általános információk a betegekről (például életkor, kategória, nem);
 • Egészségügyi adatok, a klinikai vizsgálat tárgyát képező orvostechnikai eszköz típusától függően.


Ne feledje, hogy nincs hozzáférésünk a betegekről olyan információkhoz, amelyek közvetlenül azonosíthatók, mivel azokat az érintett egészségügyi szolgáltató bizalmasan kezeli, és nincs rájuk szükség az általunk végzett adatkezelési műveletekhez.


Az adatkezelés jogalapja
Hacsak a vonatkozó törvény eltérően nem írja elő:

 • Amikor klinikai vizsgálatokat végzünk azzal a céllal, hogy megfeleljünk az orvostechnikai eszköz gyártói kötelezettségeinek (például orvostechnikai eszközeink biztonságának, teljesítményének és minőségének értékelése során), azt közérdekű tevékenység végzésére tesszük.
 • Amikor egy klinikai vizsgálat során bekövetkező súlyos nemkívánatos eseményeket jelentünk, azt azért tesszük, hogy megfeleljünk a Philipsre vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek.
 • Amikor klinikai vizsgálatokat végzünk orvostechnikai eszközök (biztonságának vagy) teljesítményének értékelése, értékelése, tesztelése, fejlesztése, javítása céljából, az egészségügyi ellátást javító termékek jobb elkészítése érdekében, azt a tudományos kutatás alóli mentesség alapján, vagy szükség esetén hozzájárulás alapján tesszük.
   

Ki az Ön személyes adatainak kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője az a Philips leányvállalat, amely az orvostechnikai eszköz gyártója, vagy aki a klinikai vizsgálat szponzora, a vizsgálati dokumentációban vagy az egészségügyi szolgáltató által biztosított egyéb vonatkozó dokumentációban megjelölve.

Egyes esetekben a klinikai vizsgálatokat a Philips leányvállalata, amely az orvostechnikai eszköz gyártója (a vizsgálati dokumentációban vagy az egészségügyi szolgáltató által biztosított egyéb vonatkozó dokumentációban megjelölve), a Philips hollandiai Philips Electronics Netherlands BV vagy Philips International BV), franciaországi (Philips France Commercial SAS) és németországi (Philips GmbH) leányvállalataival közösen végzi.

Kereskedelmi kapcsolatának kezelése velünk

Ha Ön kereskedelmi kapcsolatban áll a Philips-szel – mint (leendő) beszállító, üzleti ügyfél vagy partner –, akkor szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy az Önnel való kapcsolatunk az átláthatóságon, az egyértelmű elszámoltathatóságon és a bizalomon alapul. Az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése és a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében személyes adatokat kezelhetünk.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 • kommunikáció Önnel, pl. kérései megválaszolásával vagy tranzakciós közlemények küldésével kapcsolatban;
 • az Ön által képviselt ügyféllel, szállítóval vagy üzleti partnerrel való (szerződéses) kapcsolatunk kezdeményezése, megtervezése és fenntartása, pl. szerződéskötés, fizetések feldolgozása, könyvelés/számlázás, hitelek kezelése, szállítás és szállítás irányítása, javítások kezelése;
 • [ha Ön üzleti ügyfél], hogy biztosítsuk Önnek a kért terméket és szolgáltatásokat, például technikai támogatást nyújtsunk;
 • [ha Ön üzleti ügyfél], hogy hozzáférést biztosítsunk Ügyfélszolgálati portálunkhoz.
 • képzések vagy bemutató foglalkozások biztosítása Önnek vagy képviselőinek;
 • [ha Ön üzleti ügyfél], hogy az Ön kérésére hitelt nyújtsunk Önnek.
 • annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljünk Általános Üzleti Alapelveinknek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak , például szűrések készítése annak felmérésére, hogy milyen megfelelés és (üzleti/hitel) kockázatok kapcsolódnak a lehetséges üzleti kapcsolatokhoz vagy gyűjtsük /reagáljunk az orvostechnikai eszközeinkkel kapcsolatos minőségi panaszokra.


Milyen személyes adatokat kezelünk
Az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk kezelése és a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében a következő kategóriájú személyes adatokat kezeljük:

 • elérhetőségi adatok, például teljes név, munkakör /beosztás, üzleti e-mail, üzleti cím, üzleti telefonszám;
 • fizetési információk, például a fizetések feldolgozásához szükséges adatok;
 • Megbízható, nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtött, nyilvánosan elérhető adatok, például beszállítóink és üzleti partnereink tulajdonosaira, többségi részvényeseire és felső szintű vezetőire vagy vezetőire vonatkozó információk;
 • Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok, például amikor kapcsolatba lép a Philips képviselőjével;
 • Információk azokról a személyekről, akik nemkívánatos eseményeket jelentenek vagy minőségi panaszt tesznek, beleértve az egészségügyi szakembereket is, például név, e-mail cím, postacím.
 • Eszközadatok, például naplófájlok.


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • teljesítenünk kell egy olyan szerződést, amely Önre vonatkozik, vagy hogy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket kell tennünk.
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban kell folytatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.
 • a ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége.

Egyéb jogi és üzleti célok megvalósítása

Adott esetben szükségünk lehet más jogi és üzleti célok teljesítésére is.
Ezzel összefüggésben személyes adatokat kezelhetünk.


Miért kezeljük személyes adatait
Személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk.

 • Üzleti folyamatok végrehajtása és belső irányítás. Ez a cél magában foglalja az olyan tevékenységeket, mint a (belső) auditok és vizsgálatok lefolytatása, együttműködések, vállalkozások kezelése, egyesülések, felvásárlások és leválasztások, átszervezések vagy eladások, valamint a vevővel való integráció.
 • Alkalmazások, termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, tökéletesítése.Ez a cél olyan tevékenységeket foglal magában, mint a Philips termékeinek és/vagy szolgáltatásainak, rendszereinek fejlesztése és tökéletesítése.
 • Biztonság és a Philips érdekeinek és/vagy eszközeinek védelme.Ez a cél azon tevékenységeket foglalja magában, amelyek a Philips és ügyfelei, az üzleti ügyfelek és az üzleti partnerek érdekeinek és/vagy eszközeinek védelme érdekében szükséges, ideértve az üzleti szektoruk biztonságának és integritásának megőrzését. Különösen olyan tevékenységeket foglal magában, mint például a Philips, annak alkalmazottai vagy más személyek ellen irányuló büntetőjogi vagy kifogásolható magatartásának (kísérlet) felderítése, megelőzése, kivizsgálása és leküzdése; valamint hozzáférési jogok és bizonyos tevékenységek korlátozása, például műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések bevezetésével és fenntartásával.
 • A Philips szellemi tulajdonjogainak védelme. Ez a cél magában foglalja az olyan tevékenységeket, mint a Philips szellemi tulajdonjogainak nyilvántartása és kezelése, melynek során szükség lehet feltalálók és más személyek személyes adatainak feldolgozására.
 • Promóciós anyagok készítése és közzététele. Ez a cél magában foglalja az olyan tevékenységeket, mint a fotók és videók (amelyek magánszemélyekre vonatkozó adatokat tartalmazhatnak) felhasználása promóciós anyagokban, amelyeket nyilvánosságra hozhatnak az ügyfelek számára, vagy online elérhetővé tehetők.
 • Jogi kötelezettségek betartása.Ez a cél magában foglalja a személyes adatok kezelését a Philipsre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében végzett feladat végrehajtásával kapcsolatban, ideértve a személyes adatok kormányzati intézményekkel vagy felügyeleti hatóságokkal, köztük adóhatóságokkal és más illetékes hatóságokkal való közlését abban az ágazatban, amelyben a Philips működik.
 • Jogi igények védelme.

Ez a cél olyan tevékenységeket foglal magában, mint a megelőzés, a vitarendezésre való felkészülés vagy az abban való részvétel.


Milyen személyes adatokat kezelünk
A konkrét céltól függően különböző kategóriájú személyes adatokat kezelünk (például elérhetőségi adatok és a fenti célok teljesítéséhez szükséges egyéb információk).


Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak ebben a szakaszban leírt célokra történő kezelésének jogalapja a következő:

 • teljesítenünk kell egy olyan szerződést, amely Önre vonatkozik, vagy hogy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző lépéseket kell tennünk.
 • jogos érdekünk, különös tekintettel arra, hogy felelősségteljesen és a helyi jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban kell folytatnunk üzleti tevékenységünket, valamint védenünk kell olyan alapvető jogokat, mint a védelemhez való jog, a tulajdonhoz való jog és a vállalkozás szabadsága.
 • a ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségessége.
 • az érintett személyek hozzájárulása;
 • Bármilyen egyéb jogalap, amelyet a vonatkozó jogszabályok megengednek.

Ne feledje, hogy hacsak nincs szükségünk személyes adataira a jogszabályok és előírások betartása érdekében, Ön nem köteles személyes adatait megadni számunkra. Természetesen, ha úgy dönt, hogy nem teszi meg, akkor sok esetben nem tudjuk biztosítani az Ön által kért termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve nem tudunk válaszolni az esetleges kéréseire.

Hogyan védjük személyes adatait


Szervezeti, technikai és fizikai intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, figyelembe véve a személyes adatok és a feldolgozás természetét, valamint a felmerülő lehetséges veszélyeket. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy javítsuk ezeket az intézkedéseket az Ön személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében.

Hogyan továbbítjuk személyes adatait országok között

Globális jellegünk miatt az Ön személyes adatai a Philips kapcsolt vállalkozásai vagy a Philips által megbízhatónak minősített harmadik személyek számára a világ minden tájára továbbításra kerülhetnek, illetve hozzáférhetőek. Természetesen ennek során gondoskodunk a személyes adatok országok közötti továbbítására vonatkozó jogszabályok betartásáról.

Amikor személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségből, az Egyesült Királyságból és Svájcból:
 

 • ilyen személyes adatokat más országokban feldolgozó Philips-leányvállalatok részére, ezen adattovábbításra a Philips Adatvédelmi Szabályzata (úgynevezett kötelező érvényű vállalati szabályok) vonatkozik;
 • a Philips által megbízhatónak minősített harmadik személyek részére, akik az ilyen személyes adatokat olyan más országokban dolgozzák fel, amelyeket az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országokként, ezen továbbításra az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.
További részletekKevesebb részlet

Az Ön adatvédelmi jogai


A személyes adatai kezelésének okától és a vonatkozó jogszabályoktól függően Önnek bizonyos jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy melyek ezek az adatvédelmi jogok.

 • Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz. Ez azt jelenti, hogy másolatot vagy tájékoztatást kérhet tőlünk az általunk kezelt személyes adatairól.
 • Önnek joga van személyes adatainak helyesbítésére. Ez azt jelenti, hogy ha úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontatlanok, kérheti tőlünk azok helyesbítését vagy javítását. Ha azt szeretné, hogy helyesbítsük személyes adatait, kérjük, mondja el, hogy Ön szerint mi pontatlan, és magyarázza el, hogyan kell azt javítanunk.
 • Önnek joga van személyes adatait törölni. Ez azt jelenti, hogy kérheti tőlünk, hogy töröljük az Önnek kapcsolatban kezelt személyes adatokat. Ne feledje, hogy előfordulhatnak olyan esetek (például amikor jogilag kötelesek vagyunk megőrizni személyes adatait), amikor nem tudjuk törölni az Ön személyes adatait.
 • Önnek joga van az adatok hordozhatóságához. Ez azt jelenti, hogy kérheti tőlünk, hogy az Önre vonatkozó (közvetlenül nekünk megadott) információkat egy másik szervezetnek továbbítsuk, vagy átadjuk Önnek. Ne feledje, hogy ez a jog csak bizonyos körülmények között érvényesül (például ha az Ön személyes adatait automatizált módon és az Ön hozzájárulása alapján kezeljük).
 • Önnek jogában áll korlátozni személyes adatainak kezelését. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk személyes adatainak felhasználását.
 • Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között tiltakozhat személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen.


Ne feledje, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor jogosultak vagyunk megtagadni vagy korlátozni az Ön adatvédelmi jogait, például amikor az Philips jogi igényeinek megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges, vagy ha kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó, különösen ismétlődő jellegéből fakadóan.
A Philipsnél arra törekszünk, hogy biztosítsuk Ön számára a személyes adatai feletti ellenőrzést. Ezért a tevékenységtől függően Ön saját maga szabályozhatja személyes adatait, és gyakorolhatja adatvédelmi jogait és döntéseit, például úgy, hogy bejelentkezik Philips-fiókjába, és frissíti, módosítja vagy törli személyes adatait, vagy leiratkozik a promóciós közleményeinkről a promóciós közleményeink alján található leiratkozási gomb (link) használatával.


Minden egyéb esetben adatvédelmi jogainak gyakorlásához, adatvédelmi panasz benyújtásához vagy Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz való fordulás érdekében az adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával léphet kapcsolatba velünk.


Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérését időben és ingyenesen teljesítsük. Bizonyos esetekben megkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát, mielőtt a kérésének megfelelően járunk el.Természetesen, ha nem elégedett azzal, ahogyan kérését kezeltük, panaszt tehet az országa vagy régiója szerint illetékes felügyeleti hatóságnál.

További részletekKevesebb részlet

Akivel megosztjuk személyes adatait


A jelen közlemény eltérő rendelkezése hiányában, a következő kategóriákba sorolt harmadik személyekkel oszthatjuk meg személyes adatait:

 • Philips leányvállalataink. Globális jellegünkből adódóan az Ön személyes adatait más Philips-leányvállalatokkal közölhetjük. Természetesen gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adataihoz csak a szükséges mértékben biztosítsunk hozzáférést. Ezenkívül ne feledje, hogy a Philips leányvállalataink az Ön személyes adatait a Philips adatvédelmi szabályainak megfelelően kötelesek kezelni. Ez biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a Philips ugyanazon adatvédelmi szabványok szerint dolgozza fel.
 • Szolgáltatóink. Megbízhatunk harmadik fél szolgáltatókat (pl. informatikai szolgáltatókat, ügyfélszolgálati szolgáltatókat), és megkérhetjük őket, hogy bizonyos adatkezelési műveleteket, mint például a személyes adatok tárolását, végezzenek el a nevünkben. Ennek során gondoskodunk arról, hogy ezek a szolgáltatók szerződésben kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az Ön személyes adatait az általunk kért vagy a törvény által előírt céloktól eltérően ne használják fel.
 • Üzleti partnereink: időnként együttműködhetünk üzleti partnereinkkel annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, és ezzel összefüggésben megoszthatjuk velük az Ön személyes adatait. Például, ha e-shopunkból vásárol egy terméket, akkor adatait megosztjuk a fizetési szolgáltatókkal a fizetések feldolgozásához.
 • Harmadik személyek vállalati ügyletekkel kapcsolatban: esetenként egyesülésben, felvásárlásban, csődeljárásban, közös vállalat létrehozásában, átszervezésben, vagyonértékesítésben vagy vállalkozásunk, eszközeink vagy részvényeink bármely részének egyéb elidegenítésében vehetünk részt. Ilyen esetekben megoszthatjuk személyes adatait az adott vállalati tranzakcióban érintett harmadik személlyel.
 • Egyebek: jogi okokból megoszthatjuk személyes adatait másokkal (például állami és kormányzati hatóságokkal, szakmai tanácsadókkal), ha úgy ítéljük meg, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférés, felhasználás, megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal szükséges az alábbiakhoz: 1) a vonatkozó jogszabályoknak és rendeletek vagy végrehajtható hatósági döntéseknek való megfelelés; 2) a feltételezett vagy tényleges illegális tevékenységek kivizsgálása, megelőzése vagy intézkedések megtétele, illetve a kormányzati végrehajtó szervek támogatása; 3) szerződési feltételeinket Önnel szemben való érvényesítése; 4) bármilyen követelés vagy állítás kivizsgálása és azzal szembeni védekezés; 5) szolgáltatásaink biztonságának és integritásának védelme; 6) Philips, a Philips ügyfeleink, a személyzet vagy mások jogainak és biztonságának biztosítása vagy védelme.
További részletekKevesebb részlet

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait


Töröljük a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célokhoz.

Mindenesetre, a jelen Adatvédelmi tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában, a megőrzési idő meghatározásához használt kritériumok közé tartoznak a következők: (i) szükségünk van-e személyes adataira jogos érdekeink védelmében, az Önre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, vagy kérdéseinek megválaszolásához, vagy a szükséges szolgáltatás vagy támogatás nyújtásához; (ii) van-e ránk vonatkozó jogi kötelezettség; vagy (iii) jogi helyzetünk fényében javasolt-e a megőrzés (például az alkalmazandó elévülési idők, peres eljárások vagy hatósági vizsgálatok tekintetében).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.